● Đồ án ● Đồ án Điện tử viễn thông ● Đồ án Cơ khí ● Đồ án Tin học ● Đồ án Tự động ● Đồ án Năng lượng ● Đồ án hệ thống điện ● Đồ án nhiệt điện ● Đồ án Kiến trúc ● Luận văn ● Luận văn ngành Kế toán ● Luận văn Kinh tế ● Luận văn Ngân hàng ● Luận văn Thương mại ● Luận văn Tài chính - Ngân hàng ● Luận văn Quản trị ● Bài tập lớn ● Báo cáo thực tập ● Giáo trình ● Tài liệu tham khảo ● Vấn đề khác ● Liên hệ ● Tổng hợp ● Đồ án cung cấp điện ● Đồ án Nhà máy điện ● Tự động hóa quá trình nhiệt ● Đồ án Rơ le ● Tự động hóa ● Đồ án chi tiết máy ● Đồ án Tốt nghiệp ● Đồ án Lò hơi ● Đồ án Tua bin ● Đồ án Nhà máy nhiệt điện ● Báo cáo kiến tập ● LV Thương mại điện tử ● Nhiệt điện ● Nhiệt ● Đo lường ● Nhiệt động ● Tín dụng ● Hạch toán chi phí ● Hạch toán Kế toán ● Quản trị tiền lương ● Kế toán chi phí ● Kế toán tiền lương ● Năng lượng tái tạo ● Đồ án Cao áp ● Tua bin ● Kĩ thuật sấy ● Nhiệt động học ● Kĩ thuật Nhiệt ● Nhiệt lạnh ● Slide ● Tài liệu điện ● Tài liệu Nhiệt ● Tài liệu tin học ● Tài liệu Điện hạt nhân ● Video ● Tiếng Anh ● Kỹ thuật nhiệt ● Video

07/03/2013

[Đồ án] Xây dựng Dịch Vụ Thư Điện Tử (Mailling System)
Chương I : Tổng quan về mạng và các dịch vụ thông dụng................................. 3
      I. Động lực thúc đẩy sự ra đời mô hình mạng Client/Server :............................... 4
      II. Nguyên tắc hoạt động mạng theo mô hình client/Server :................................ 4
      III.Các khái niệm cơ bạn về mạng :............................................................................ 5
      IV.Các ứng dụng Client/Server trên Internet thông dụng :................................. 10
          1. World Wide Web(www):..................................................................................... 10
          2. Thư điện tử (E-Mail):.......................................................................................... 12
          3. Dịch vụ Chat:....................................................................................................... 14
          4. Dịch vụ FPT (File Transfer Protocol)............................................................... 14
          5. Đăng nhập từ xa Telnet..................................................................................... 15
          6. Archie (tìm kiếm tập tin)..................................................................................... 16
          7. Gopher(Dịch vụ tra cứu thông tin theo thực đơn)........................................ 16
          8. Tìm kiếm thông tin theo chỉ số (WAIS)............................................................ 16
          9. Dịch vụ tên miền (Domain Name System - DNS)......................................... 17
         10. Dịch vụ nhóm tin (Use Net News Groups).................................................... 18
chương II: Kiến Trúc Mạng Và Các PROTOCOL Truyền Thông Mạng…………19
       I. Kiến trúc mạng....................................................................................................... 20 
             1. kiến trúc vật lý................................................................................................... 20
             2. Kiến trúc logic mạng....................................................................................... 21
       II.Truyền thông mạng và kiến trúc phân tầng của protocol................................ 22
             1. Truyền thông mạng......................................................................................... 22
             2. kiến trúc phân tầng và mô hình ISO của protocol..................................... 22
             3.Giao thức TCP/IP.............................................................................................. 26
       A. Các thành phần liên quan tới giao thức TCP/IP............................................. 27

       B. Những TCP/IP protocols và các công cụ.......................................................... 29

       C. Thành Phần và hình dạng của địa chỉ IP........................................................ 30

       D. Subnet Masks........................................................................................................ 32

Chương III: Các Giao Thức Truyền Nhận MAIL..................................................... 35
          I. Các khái niệm cơ bản......................................................................................... 36

              1. Cấu trúc của một bức thư:............................................................................ 37

              2. Tác nhân người sử dụng (The User Agent).............................................. 38
              3. Gửi thư (Sending Email)............................................................................... 38
              4. Đọc thư (Reading Email)............................................................................... 38
              5. Định dạng thông điệp (Message Formats)................................................. 39
         II. Chuẩn RFC 822................................................................................................... 38

         III.GIAO THỨC SMTP(RFC821)............................................................................ 43

              1. Ý nghĩa các lệnh của một phiên giao dịch SMTP Server:....................... 44

              2. Cú pháp của các lệnh................................................................................... 48

              3. Các reply của SMTP Server.......................................................................... 48

              4. Ví dụ về một giao dịch của SMTP................................................................ 49

              5. Nghi thức mở rộng ESMTP.......................................................................... 50

         IV. GIAO THỨC POP3(RFC1081, RFC1082)..................................................... 50

              1. Các trạng thái của pop3................................................................................ 51

              2. Các lệnh của POP3:...................................................................................... 52

              3. Ví dụ về một session của Pop3:................................................................... 54

          V. GIAO THỨC IMAP4(RFC2060, RFC2193…)................................................ 54

              1. Các trạng thái của IMAP4............................................................................. 55

              2. Các lệnh của IMAP4:..................................................................................... 56

Chương IV: Giới Thiệu Ngôn Ngữ Lập Trình JAVA.............................................. 62
           I.Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java........................................................... 63
              1. Sự xuất hiện ngôn ngữ Java....................................................................... 63
              2. Các tính chất , ưu khuyết điểm của Java................................................... 67

          II. Một số kỹ thuật Lập trình mạng trong java...................................................... 70

              1. Các kiến thức cơ bản về Networking.......................................................... 70

              2. Ports.................................................................................................................. 70

              3. Networking....................................................................................................... 72

              4. URLs................................................................................................................. 73

              5. Applet Context................................................................................................. 74

              6. Socket............................................................................................................... 74

              7. Java Security................................................................................................... 82

              8. Xử Lý Đa Tiến Trình(multitasking) và Đa Luồng(multithreading).......... 82

              9. Exceptions....................................................................................................... 89

           III. Java Server page(JSP).................................................................................... 90

           IV. Cơ sở dữ liệu trong Java ............................................................................... 92

              1. JDBC................................................................................................................. 92

              2. ODBC và JDBC............................................................................................... 94

              3. Kết nối tới Cơ sở dữ liệu............................................................................... 95

              4.Truy suất Cơ sở dữ liệu trong java............................................................... 95

Chương V : Phân tích, xây dựng và cài đặt chương trình Server............ 97

         I.Nhận xét về các giao thức mail và các gói trong chương trình......... 98
            1.Nhận xét về giao thức................................................................. 98
            2.Các gói trong chương trình....................................................... 100
         II. Mô hình cây thư mục lưu trữ mail trên máy.................................. 102
         III.Lưu trữ thông tin người dùng....................................................... 104
         IV.Lưu đồ mô phỏng tiến trình của các giao thức.............................. 105

           1. Tiến trình giao dịch SMTP......................................................... 105

           2. Tiến trình giao dịch POP3.......................................................... 107

           3.Tiến trình giao dịch imap4.......................................................... 108

         V.Một số hình ảnh minh hoạ và diễn giải chương trình...................... 112
         VI.Cài đặt và chạy chương trình...................................................... 119
         VII.Hướng phát triển chương trình................................................... 119

 Chương VI : Phân tích, xây dựng và cài đặt chương Web mail............ 115

         I.Các giao diện của chương trình..................................................... 122
          1.Giao diện đăng ký Account.......................................................... 122
          2.Giao diện kiểm tra mail................................................................ 123
          3.Giao diện thao tác Thư mục mail................................................. 125
          4.Một số giao diện khác................................................................. 126
        II. Cách cài đặt và xử lý chương trình Web mail................................ 128
        III. Những mặt hạn chế của Web mail............................................... 129

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Chú ý!
- Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho chodoanluanvan. Chúc các bạn tìm được Đồ án - Luận văn hữu ích... Mong các bạn tuân thủ Nội quy của chodoanluanvan:
- Hãy Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi và Tìm các Nhãn - Thư viện - Chuyên mục ưu thích.
- Bình luận dùng Tiếng Việt có dấu. Dùng lời nói lịch sự là người có văn hóa.
- Các Đồ án - Luận văn - Khóa luận phải trả phí xin vui lòng Liên hệ : Mr Thắng: 0962929959 hoặc Email: leduythangepu@gmail.com để biết rõ mức giá hấp dẫn nhất.
- Nội dung sms hoặc Email: Tên đề tài, Mã số. Chỉ cung cấp tài liệu có trong kho. Không làm mới thuê theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán bằng thẻ cào Viettel: Mã số và Seri. Sau khi các bạn thanh toán sẽ gửi bản mềm vào mail. Gửi email hoặc sms cho Amin với nội dung: Họ tên, SĐT, Tên đề tài.
- Khi copy từ trang chodoanluanvan phải chỉ rõ nguồn gốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chodoanluanvan.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( Thêm »