Tập 5

KIỂM ĐỊNH TRANG THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỆN

National Technical Codes for Testing, Acceptance Test for Power Facility
MỤC LỤC
Quyết định về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện
Lời nói đầu
PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG
PHẦN II. TRẠM BIẾN ÁP, ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN
Chương 1. Quy định chung
Chương 2. Tổ chức và quản lý vận hành và bảo dưỡng
Chương 3. Kiểm tra bàn giao
Chương 4. Kiểm tra trong khi lắp đặt
Mục 1. Quy định chung
Mục 2. Đường dây tải điện trên không
Mục 3. Đường cáp ngầm
Mục 4. Thiết bị của trạm biến áp
Chương 5. Kiểm tra hoàn thành
Mục 1. Quy định chung
Mục 2. Đường dây trên không
Mục 3. Đường dây cáp ngầm
Mục 4. Thiết bị trạm biến áp
Chương 6. Kiểm tra định kỳ
Mục 1. Quy định chung
Mục 2. Đường dây trên không
Mục 3. Đường dây cáp ngầm
Mục 4. Thiết bị trạm biến áp
PHẦN III. CÁC NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN
Chương 1. Quy định chung
Chương 2. Tổ chức, quản lý vận hành và bảo dưỡng
Chương 3. Kiểm tra trong quá trình lắp đặt
Chương 4. Kiểm tra hoàn thành
Chương 5. Kiểm tra định kỳ
Mục 1. Tổng quan
Mục 2. Đập
Mục 3. Tuyến năng lượng
Mục 4. Các công trình phụ trợ của tuyến năng lượng
Mục 5. Nhà máy điện
Mục 6. Thiết bị cơ khí thủy lực
Mục 7. Hồ chứa và môi trường sông ở hạ lưu đập
Mục 8. Các thiết bị đo
Mục 9. Các thiết bị điện
PHẦN IV. NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
Chương 1. Quy định chung
Chương 2. Tổ chức và tài liệu
Chương 3. Kiểm định hoàn thành
Mục 1. Quy định chung
Mục 2. Thiết bị cơ nhiệt
Mục 3. Các thiết bị điện
Chương 4. Kiểm định định kỳ
Mục 1. Quy định chung

Download:>>> Tại đây <<mong mọi người xem qua

Tập 6

VẬN HÀNH, SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỆN

National Technical Codes for Operating and Maintainance Power system facitilies

MỤC LỤC
Quyết định ban hành Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện
Lời nói đầu
Phần I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Phần II. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Chương 1. Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
Chương 2. Nghiệm thu các thiết bị và công trình đưa vào vận hành
Chương 3. Chuẩn bị cán bộ công nhân viên
Chương 4. Sửa chữa trang thiết bị, nhà cửa và công trình theo kế hoạch tài liệu kỹ thuật
Chương 5. Kỹ thuật an toàn
Chương 6. An toàn về phòng chống cháy
Chương 7. Trách nhiệm thi hành quy phạm kỹ thuật vận hành
Phần III. MẶT BẰNG, NHÀ CỬA CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN
Chương 1. Mặt bằng
Chương 2. Nhà cửa, thiết bị kỹ thuật và vệ sinh của nhà máy điện và lưới điện
Phần IV. CÔNG TRÌNH THUỶ CÔNG, NGUỒN NƯỚC, HỆ THỐNG THUỶ LỰC
Chương 1. Quy định chung
Chương 2. Công trình thuỷ công và các thiết bị của công trình thuỷ công
Mục 1. Công trình thuỷ công
Mục 2. Kiểm tra tình trạng các công trình thuỷ công
Mục 3. Các thiết bị cơ khí của công trình thuỷ công
Chương 3. Quản lý nguồn nước trong các nhà máy điện, đảm bảo khí tượng và thuỷ văn
Mục 1. Điều tiết nước
Mục 2. Môi trường trong hồ chứa
Mục 3. Các hoạt động khí tượng thuỷ văn
Chương 4. Tua bin thuỷ lực
Phần V. CÁC THIẾT BỊ CƠ NHIỆT CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN
Chương 1. Quy định chung
Chương 2. Vận chuyển và cung cấp nhiên liệu
Chương 3. Chế biến than bột
Chương 4. Lò hơi và thiết bị của lò
Chương 5. Tuabin hơi
Chương 6. Các thiết bị kiểu khối của nhà máy nhiệt điện
Chương 7. Tua bin khí
Chương 8. Máy phát diesel
Chương 9. Các thiết bị tự động và đo lường nhiệt
Chương 10. Xử lý nước và Hydrat hoá
Chương 11. Các đường ống và van
Chương 12. Các thiết bị phụ phần cơ - nhiệt
Chương 13. Thiết bị lọc bụi và lưu chứa tro xỉ
Phần VI. THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN
Chương 1. Quy định chung
Chương 2. Máy phát điện và máy bù đồng bộ
Chương 3. Động cơ điện
Chương 4. Máy biến áp, máy biến áp tự ngẫu và cuộn điện kháng có dầu
Chương 5. Hệ thống phân phối điện (HPĐ)
Chương 6. Hệ thống Ắc quy
Chương 7. Đường dây điện trên không (ĐDK)
Chương 8. Đường cáp điện lực
Chương 9. Bảo vệ rơ le và tự động điện (BRT)
Chương 10. Trang bị nối đất
Chương 11. Bảo vệ chống quá điện áp
Chương 12. Trang bị đo lường điện
Chương 13. Chiếu sáng
Chương 14. Trạm điện phân
Chương 15. Dầu năng lượng
Phần VII. CHỈ HUY ĐIỀU ĐỘ - THAO TÁC
Chương 1. Chỉ huy điều độ
Chương 2. Thao tác đóng cắt các thiết bị điện
Chương 3. Nhân viên vận hành
Chương 4. Các phương tiện chỉ huy điều độ và điều chỉnh công nghệ

Download:

>>> Tại đây <<