● Đồ án ● Đồ án Điện tử viễn thông ● Đồ án Cơ khí ● Đồ án Tin học ● Đồ án Tự động ● Đồ án Năng lượng ● Đồ án hệ thống điện ● Đồ án nhiệt điện ● Đồ án Kiến trúc ● Luận văn ● Luận văn ngành Kế toán ● Luận văn Kinh tế ● Luận văn Ngân hàng ● Luận văn Thương mại ● Luận văn Tài chính - Ngân hàng ● Luận văn Quản trị ● Bài tập lớn ● Báo cáo thực tập ● Giáo trình ● Tài liệu tham khảo ● Vấn đề khác ● Liên hệ ● Tổng hợp ● Đồ án cung cấp điện ● Đồ án Nhà máy điện ● Tự động hóa quá trình nhiệt ● Đồ án Rơ le ● Tự động hóa ● Đồ án chi tiết máy ● Đồ án Tốt nghiệp ● Đồ án Lò hơi ● Đồ án Tua bin ● Đồ án Nhà máy nhiệt điện ● Báo cáo kiến tập ● LV Thương mại điện tử ● Nhiệt điện ● Nhiệt ● Đo lường ● Nhiệt động ● Tín dụng ● Hạch toán chi phí ● Hạch toán Kế toán ● Quản trị tiền lương ● Kế toán chi phí ● Kế toán tiền lương ● Năng lượng tái tạo ● Đồ án Cao áp ● Tua bin ● Kĩ thuật sấy ● Nhiệt động học ● Kĩ thuật Nhiệt ● Nhiệt lạnh ● Slide ● Tài liệu điện ● Tài liệu Nhiệt ● Tài liệu tin học ● Tài liệu Điện hạt nhân ● Video ● Tiếng Anh ● Kỹ thuật nhiệt ● Video

12/03/2012

Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp- xe máy Đống Đa - Hà Nội


MS: QT 248

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU

3

CHƯƠNG 1: KHÁI LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ


  I.Công tác Quản trị và Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
5
5

    1.Khái niệm và các chức năng của quản trị doanh nghiệp 

5

    2.Công tác quản trị nhân sự

7

    3.Một vài học thuyết về quản trị nhân sự

9

  II.Nội dung của quản trị nhân sự

10

    1.Phân tích công việc

10

    2.Tuyển dụng nhân sự

14

    3.Đào tạo và phát triển nhân sự

18

    4.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự

21

  III.Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công    

    tác quản trị nhân sự 

26

    1.Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị nhân sự

26

    2.Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự

30

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XE ĐẠP- XE MÁY ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI

32

  I.Khái quát chung về doanh nghiệp

32

    1.Lịch sử hình thành công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội

32

    2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty

33

    3.Cơ cấu tổ chức của công ty

34

    4.Nghành nghề kinh doanh của công ty

35

    5.Môi trường kinh doanh của công ty

36

  II.Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty(98-99-00)

38

    1.Phân tích kết quả sản xuất của công ty

38

    2.Phân tích kết quả tiêu thụ của công ty theo kết cấu mặt hàng kinh 

    doanh
40

    3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

41

  III.Phân tích tình hình quản trị nhân sự của công ty(98-99-00)

44

    1.Tình hình quản lý nhân sự của công ty

44

    1.1.Cơ cấu nhân sự của công ty

44

    1.2.Phân bổ nhân sự trong công ty

47

    2.Tình hình tuyển dụng nhân sự trong công ty

49

    3.Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty

53

    3.1.Tình hình đào tạo nhân sự

53

    3.2.Tình hình phát triển nhân sự

56

    4.Tình hình đãi ngộ nhân sự trong công ty

56

    5.Hiệu quả sử dụng lao động trong công ty

59

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XE ĐẠP- XE MÁY ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI 

63

  I.Tổng hợp đánh giá về công tác quản trị nhân sự của công ty

63

    1.Phân tích công việc

65

    2.Tuyển dụng nhân sự

66

    3.Đào tạo và phát triển nhân sự

67

    4.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự

68

  II.Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

70

    1.Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của công ty trong thời gian

      tới
70

    2.Định hướng công tác quản trị nhân sự của công ty trong thời gian

     tới
71

  III.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại

  Công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội
73

KẾT LUẬN

81

TÀI LIỆU THAM KHẢO

82


 
LỜI NÓI ĐẦU

Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “ mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. Thật vậy quản trị nhân sự có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào, nó có mặt ở tất cả các phòng ban, các đơn vị.
          Tầm quan trọng của yếu tố con người trong bất cứ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào dù chúng có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong bất cứ một lĩnh vực nào cũng là một thực tế hiển nhiên không ai phủ nhận được. Trong doanh nghiệp mỗi con người là một thế giới riêng biệt nếu không có hoạt động quản trị thì ai thích làm gì thì làm, mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật, công tác quản trị nhân sự sẽ giúp giải quyết vấn đề này, nó là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp.
          Chính vì cảm nhận thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết phải có công tác quản trị nhân sự trong bất cứ một doanh nghiệp nào cho nên tôi đã lựa chon đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp- xe máy Đống Đa - Hà Nội”.
          Trong thời gian thực tập tại công ty xe đạp- xe máy Đống Đa - Hà Nội, qua nghiên cứu công tác quản trị nhân sự của công ty tôi thấy công tác này được công ty thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên do còn có một vài khó khăn cho nên công ty vẫn còn một số điểm hạn chế nhất định trong công tác này. Vì thế cho nên tôi đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty.
          Đề tài của tôi gồm 3 chương:
          -Chương 1: Khái luận chung về quản trị nhân sự.
          -Chương 2: Phân tích tình hình thực tế về công tác quản trị nhân sự tại
           công ty xe đạp- xe máy Đống Đa - Hà Nội.
          -Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự   
           tại công ty xe đạp-xe máy Đống Đa-Hà Nội.
         
Trong quá trình hoàn thành luận văn này tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Vũ Thuỳ Dương-Thạc sỹ- Trưởng Khoa Quản trị Doanh Nghiệp và sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ công nhân viên phòng tổng hợp của công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội.

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Chú ý!
- Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho chodoanluanvan. Chúc các bạn tìm được Đồ án - Luận văn hữu ích... Mong các bạn tuân thủ Nội quy của chodoanluanvan:
- Hãy Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi và Tìm các Nhãn - Thư viện - Chuyên mục ưu thích.
- Bình luận dùng Tiếng Việt có dấu. Dùng lời nói lịch sự là người có văn hóa.
- Các Đồ án - Luận văn - Khóa luận phải trả phí xin vui lòng Liên hệ : Mr Thắng: 0962929959 hoặc Email: leduythangepu@gmail.com để biết rõ mức giá hấp dẫn nhất.
- Nội dung sms hoặc Email: Tên đề tài, Mã số. Chỉ cung cấp tài liệu có trong kho. Không làm mới thuê theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán bằng thẻ cào Viettel: Mã số và Seri. Sau khi các bạn thanh toán sẽ gửi bản mềm vào mail. Gửi email hoặc sms cho Amin với nội dung: Họ tên, SĐT, Tên đề tài.
- Khi copy từ trang chodoanluanvan phải chỉ rõ nguồn gốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chodoanluanvan.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( Thêm »