● Đồ án ● Đồ án Điện tử viễn thông ● Đồ án Cơ khí ● Đồ án Tin học ● Đồ án Tự động ● Đồ án Năng lượng ● Đồ án hệ thống điện ● Đồ án nhiệt điện ● Đồ án Kiến trúc ● Luận văn ● Luận văn ngành Kế toán ● Luận văn Kinh tế ● Luận văn Ngân hàng ● Luận văn Thương mại ● Luận văn Tài chính - Ngân hàng ● Luận văn Quản trị ● Bài tập lớn ● Báo cáo thực tập ● Giáo trình ● Tài liệu tham khảo ● Vấn đề khác ● Liên hệ ● Tổng hợp ● Đồ án cung cấp điện ● Đồ án Nhà máy điện ● Tự động hóa quá trình nhiệt ● Đồ án Rơ le ● Tự động hóa ● Đồ án chi tiết máy ● Đồ án Tốt nghiệp ● Đồ án Lò hơi ● Đồ án Tua bin ● Đồ án Nhà máy nhiệt điện ● Báo cáo kiến tập ● LV Thương mại điện tử ● Nhiệt điện ● Nhiệt ● Đo lường ● Nhiệt động ● Tín dụng ● Hạch toán chi phí ● Hạch toán Kế toán ● Quản trị tiền lương ● Kế toán chi phí ● Kế toán tiền lương ● Năng lượng tái tạo ● Đồ án Cao áp ● Tua bin ● Kĩ thuật sấy ● Nhiệt động học ● Kĩ thuật Nhiệt ● Nhiệt lạnh ● Slide ● Tài liệu điện ● Tài liệu Nhiệt ● Tài liệu tin học ● Tài liệu Điện hạt nhân ● Video ● Tiếng Anh ● Kỹ thuật nhiệt ● Video

26/02/2012

[Luận văn] Thực trạng thu - chi quỹ BHXH tại phòng BHXH huyện Giao Thuỷ (Nam Định)




MS: BH06

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU....................................................................................... 1
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ BHXH VÀ QUỸ BHXH.................... 3
I. Sự cần thiết phải có BHXH.............................................................. 3
1 – Sự ra đời của BHXH........................................................................ 3
2 – Sự cần thiết phải có BHXH............................................................. 4
II. Vai trò và những nguyên tắc của BHXH....................................... 5
1 – Vai trò của BHXH........................................................................... 5
2 – Những nguyên tắc của BHXH.......................................................... 7
III. Quỹ BHXH................................................................................... 12
1 – Vai trò của quỹ BHXH.................................................................. 12
2 – Nguồn quỹ BHXH......................................................................... 13
3 – Mục đích sử dụng quỹ BHXH........................................................ 14
CHƯƠNG II. TÌNH HÌNH THU CHI QUỸ BHXH TẠI PHÒNG BHXH HUYỆN GIAO THUỶ.................................................................................................. 18
I. Vài nét giới thiệu về BHXH huyện Giao Thuỷ.............................. 18
II. Tình hình thu BHXH huyện Giao Thuỷ...................................... 19
1 – Thu BHXH.................................................................................... 19
2 – Những nguồn thu BHXH............................................................... 22
3 – Những nguyên tắc trong thu BHXH.............................................. 23
4 – Tổ chức quản lý thu BHXH........................................................... 24
III. Tình hình chi BHXH.................................................................... 30
1 – Những vấn đề chung về chi BHXH................................................ 30
2 – Công tác chi BHXH tại BHXH huyện Giao Thuỷ......................... 31
3 – Những nguyên tắc trong chi BHXH............................................... 33
4 – Quản lý chi BHXH........................................................................ 34
IV. Đánh giá công tác quản lý thu chi quỹ BHXH tại BHXH huyện Giao Thuỷ     40
1 – Thực trạng công tác quản lý thu chi quỹ BHXH............................ 40
2 – Những kết quả đạt được của BHXH huyện Giao Thuỷ.................. 41
3 – Những hạn chế trong công tác quản lý thu chi quỹ BHXH............ 44
CHƯƠNG III. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU CHI QUỸ BHXH Ở BHXH HUYỆN GIAO THUỶ................................... 45
I. Đối với cơ quan BHXH nói chung................................................. 45
1 – Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về BHXH, xây dựng luật   BHXH   45
2 – Có chương trình đào tạo và sử dụng cán bộ................................... 46
3 – Mở rộng nguồn thu BHXH............................................................ 47
4 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHXH................................... 48
5 – Hoàn thiện việc quản lý thu chi, kết hợp vi tính hoá trong công tác quản lý thu chi quỹ BHXH.................................................................................................. 50
II. Đối với BHXH huyện Giao Thuỷ................................................. 52
1 – Về công tác thu.............................................................................. 52
2 – Về công tác chi............................................................................... 54
KẾT LUẬN......................................................................................... 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................... 57


0 nhận xét

Đăng nhận xét

Chú ý!
- Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho chodoanluanvan. Chúc các bạn tìm được Đồ án - Luận văn hữu ích... Mong các bạn tuân thủ Nội quy của chodoanluanvan:
- Hãy Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi và Tìm các Nhãn - Thư viện - Chuyên mục ưu thích.
- Bình luận dùng Tiếng Việt có dấu. Dùng lời nói lịch sự là người có văn hóa.
- Các Đồ án - Luận văn - Khóa luận phải trả phí xin vui lòng Liên hệ : Mr Thắng: 0962929959 hoặc Email: leduythangepu@gmail.com để biết rõ mức giá hấp dẫn nhất.
- Nội dung sms hoặc Email: Tên đề tài, Mã số. Chỉ cung cấp tài liệu có trong kho. Không làm mới thuê theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán bằng thẻ cào Viettel: Mã số và Seri. Sau khi các bạn thanh toán sẽ gửi bản mềm vào mail. Gửi email hoặc sms cho Amin với nội dung: Họ tên, SĐT, Tên đề tài.
- Khi copy từ trang chodoanluanvan phải chỉ rõ nguồn gốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chodoanluanvan.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( Thêm »