● Đồ án ● Đồ án Điện tử viễn thông ● Đồ án Cơ khí ● Đồ án Tin học ● Đồ án Tự động ● Đồ án Năng lượng ● Đồ án hệ thống điện ● Đồ án nhiệt điện ● Đồ án Kiến trúc ● Luận văn ● Luận văn ngành Kế toán ● Luận văn Kinh tế ● Luận văn Ngân hàng ● Luận văn Thương mại ● Luận văn Tài chính - Ngân hàng ● Luận văn Quản trị ● Bài tập lớn ● Báo cáo thực tập ● Giáo trình ● Tài liệu tham khảo ● Vấn đề khác ● Liên hệ ● Tổng hợp ● Đồ án cung cấp điện ● Đồ án Nhà máy điện ● Tự động hóa quá trình nhiệt ● Đồ án Rơ le ● Tự động hóa ● Đồ án chi tiết máy ● Đồ án Tốt nghiệp ● Đồ án Lò hơi ● Đồ án Tua bin ● Đồ án Nhà máy nhiệt điện ● Báo cáo kiến tập ● LV Thương mại điện tử ● Nhiệt điện ● Nhiệt ● Đo lường ● Nhiệt động ● Tín dụng ● Hạch toán chi phí ● Hạch toán Kế toán ● Quản trị tiền lương ● Kế toán chi phí ● Kế toán tiền lương ● Năng lượng tái tạo ● Đồ án Cao áp ● Tua bin ● Kĩ thuật sấy ● Nhiệt động học ● Kĩ thuật Nhiệt ● Nhiệt lạnh ● Slide ● Tài liệu điện ● Tài liệu Nhiệt ● Tài liệu tin học ● Tài liệu Điện hạt nhân ● Video ● Tiếng Anh ● Kỹ thuật nhiệt ● Video

26/02/2012

[Luận văn] Nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
MS: BH08
MỤC LỤC

Lời mở đầu.............................................................................................. 1
Chương I : Những vấn đề chung về Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển...................................................................................... 3
I. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển........................................................................................... 3
1. Trên thế giới......................................................................................... 3
2. Ở Việt Nam.......................................................................................... 4
II. Sự cần thiết, tác dụng và vai trò của Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển.................................................................................. 5
1. Khái niệm ............................................................................................ 5
2. Sự cần thiết và tác dụng của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển........................................................................................... 5
3. Vai trò của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 6
III. Những nội dung cơ bản của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển........................................................................................... 7
1. Đặc điểm và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá vận chuyển bằng đường biển....................................................... 7
1.1. Đặc điểm quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá vận chuyển bằng đường biển  7
1.2. Trách nhiệm của các bên liên quan................................................. 7
2. Các loại rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu  vận chuyển bằng đường biển................................................................................ 10
2.1. Rủi ro trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển.......................................................................................................... 10
2.2. Tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển.......................................................................................................... 11
3. Điều kiện bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển......................................................................................... 12
3.1. Điều kiện bảo hiểm C (ICC- C)...................................................... 13
3.2. Điều kiện bảo hiểm B (ICC- B)...................................................... 14
3.3. Điều kiện bảo hiểm A (ICC- A)...................................................... 14
3.4. Điều kiện bảo hiểm chiến tranh..................................................... 15
3.5. Điều kiện bảo hiểm đình công........................................................ 15
3.6. Trách nhiệm của bảo hiểm về mặt không gian và thời gian........ 15
4. Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển.   16
4.1. Khái niệm........................................................................................ 16
4.2. Các loại hợp đồng........................................................................... 16
4.3. Nội dung của hợp đồng bảo hiểm.................................................. 18
5. Khiếu nại đòi bồi thường trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển......................................................................................... 21
5.1. Nghĩa vụ của người được bảo hiểm khi xảy ra tổn thất............... 21
5.2. Thủ tục khiếu nại đòi bồi thường.................................................. 21
6. Giám định và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển................................................................... 23
6.1 Giám định tổn thất.......................................................................... 23
6.2. Bồi thường tổn thất........................................................................ 23
6.3. Miễn giảm bồi thường.................................................................... 26
Chương II: Thực trạng triển khai nghiệp vụ Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở PJICO....................................................... 27
I . Khái quát về PJICO và thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở Việt Nam............................................................ 27
1. Khái quát về PJICO.......................................................................... 27
1.1. Quá trình hình thành..................................................................... 27
1.2. Cơ cấu tổ chức................................................................................ 28
1.3. Một số kết quả mà PJICO đạt được từ khi thành lập.................. 30
2. Vài nét về thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở Việt Nam hiện nay.................................................................. 31
II.  Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở công ty cổ phần bảo hiểm ptrolimex (PJICO).. 32
1. Công tác khai thác bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở PJICO.............................................................................................. 32
1.1. Quá trình khai thác bảo hiểm........................................................ 32
1.2. Quá trình cấp đơn bảo hiểm.......................................................... 32
2. Quy trình giám định hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở PJICO................................................................................................. 32
2.1. Chấp nhận yêu cầu giám định....................................................... 32
2.2. Tiến hành giám định...................................................................... 32
2.3.  Lập biên bản giám định................................................................ 32
2.4. Cung cấp biên bản giám định và thu phí giám định.................... 32
3.  Giải quyết khiếu nại đòi bồi thường trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở PJICO.................................................... 32
3.1. Nhận hồ sơ khiếu nại...................................................................... 32
3.2. Xét bồi thường................................................................................ 32
3.3. Trình lãnh đạo................................................................................ 32
3.4. Lưu trữ hồ sơ.................................................................................. 32
4. Vấn đề "Đòi người thứ ba" trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở PJICO................................................................ 32
5. Công tác đề phòng và hạn chế tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở PJICO.................................................... 32
6. Hoạt động Tái bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở PJICO.......................................................................... 32
III. Đánh giá hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở PJICO.................................................... 32
Chương III. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở PJICO trong thời gian tới................................................................................................................ 32
I. Phương hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở PJICO trong thời gian tới................................................................................................ 32
1. Phương hướng................................................................................... 32
2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển................................ 32
2.1.Về công tác khách hàng.................................................................. 32
2.2.Về công tác tổ chức kinh doanh...................................................... 32
2.3.Về công tác cán bộ........................................................................... 32
2.4. Một số vấn đề khác......................................................................... 32
II. Kiến nghị chung................................................................................ 32
Kết luận.................................................................................................. 32
Tài liệu tham khảo................................................................................. 320 nhận xét

Đăng nhận xét

Chú ý!
- Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho chodoanluanvan. Chúc các bạn tìm được Đồ án - Luận văn hữu ích... Mong các bạn tuân thủ Nội quy của chodoanluanvan:
- Hãy Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi và Tìm các Nhãn - Thư viện - Chuyên mục ưu thích.
- Bình luận dùng Tiếng Việt có dấu. Dùng lời nói lịch sự là người có văn hóa.
- Các Đồ án - Luận văn - Khóa luận phải trả phí xin vui lòng Liên hệ : Mr Thắng: 0962929959 hoặc Email: leduythangepu@gmail.com để biết rõ mức giá hấp dẫn nhất.
- Nội dung sms hoặc Email: Tên đề tài, Mã số. Chỉ cung cấp tài liệu có trong kho. Không làm mới thuê theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán bằng thẻ cào Viettel: Mã số và Seri. Sau khi các bạn thanh toán sẽ gửi bản mềm vào mail. Gửi email hoặc sms cho Amin với nội dung: Họ tên, SĐT, Tên đề tài.
- Khi copy từ trang chodoanluanvan phải chỉ rõ nguồn gốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chodoanluanvan.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( Thêm »