● Đồ án ● Đồ án Điện tử viễn thông ● Đồ án Cơ khí ● Đồ án Tin học ● Đồ án Tự động ● Đồ án Năng lượng ● Đồ án hệ thống điện ● Đồ án nhiệt điện ● Đồ án Kiến trúc ● Luận văn ● Luận văn ngành Kế toán ● Luận văn Kinh tế ● Luận văn Ngân hàng ● Luận văn Thương mại ● Luận văn Tài chính - Ngân hàng ● Luận văn Quản trị ● Bài tập lớn ● Báo cáo thực tập ● Giáo trình ● Tài liệu tham khảo ● Vấn đề khác ● Liên hệ ● Tổng hợp ● Đồ án cung cấp điện ● Đồ án Nhà máy điện ● Tự động hóa quá trình nhiệt ● Đồ án Rơ le ● Tự động hóa ● Đồ án chi tiết máy ● Đồ án Tốt nghiệp ● Đồ án Lò hơi ● Đồ án Tua bin ● Đồ án Nhà máy nhiệt điện ● Báo cáo kiến tập ● LV Thương mại điện tử ● Nhiệt điện ● Nhiệt ● Đo lường ● Nhiệt động ● Tín dụng ● Hạch toán chi phí ● Hạch toán Kế toán ● Quản trị tiền lương ● Kế toán chi phí ● Kế toán tiền lương ● Năng lượng tái tạo ● Đồ án Cao áp ● Tua bin ● Kĩ thuật sấy ● Nhiệt động học ● Kĩ thuật Nhiệt ● Nhiệt lạnh ● Slide ● Tài liệu điện ● Tài liệu Nhiệt ● Tài liệu tin học ● Tài liệu Điện hạt nhân ● Video ● Tiếng Anh ● Kỹ thuật nhiệt ● Video

26/02/2012

[Luận văn] Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


MS: DT05
Mục lục
Lời nói đầu................................................................................................ 1
Chương I: Lý luận chung về vốn đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.. 3
I. Khái niệm về đầu tư và vốn đầu tư........................................................ 3
1. Khái niệm về đầu tư.............................................................................. 3
2. Khái niệm về vốn đầu tư....................................................................... 4
3. Đặc điểm về vốn đầu tư......................................................................... 5
4. Các nguồn hình thành vốn đầu tư......................................................... 7
II. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn đầu tư............................................ 10
1. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ở tầm vĩ mô........................ 10
2. Các chỉ tiêu hiệu quả vốn đầu tư ở tầm vĩ mô..................................... 13
III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả vốn đầu tư............................... 17
1. Chiến lược công nghiệp hoá................................................................. 17
2. Các chính sách kinh tế ........................................................................ 18
3. Công tác tổ chức quản lý đầu tư xây dựng.......................................... 19
4. Tổ chức khai thác, sử dụng các đối tượng đầu tư hoàn thành.............. 21
IV. Khái quát chung về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang............. 22
1. Vị trí địa lý.......................................................................................... 22
2. Tiềm năng, nguồn lực.......................................................................... 22
3. Thực trạng một số ngành chủ yếu....................................................... 23
4. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.............................................................. 25
5. Sự cần thiết phải đầu tư ở Bắc Giang.................................................. 26
Chương II: Thực trạng vốn đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ở Bắc Giang          29
I. Tổng quan đầu tư tỉnh Bắc Giang........................................................ 29
II. Đầu tư theo vùng lãnh thổ.................................................................. 32
III. Thực trạng đầu tư theo lĩnh vực ngành kinh tế .................................. 34
1. Ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp......................................................... 37
2. Ngành công nghiệp - xây dựng............................................................ 41
3. Đầu tư - thương mại - kinh doanh - dịch vụ......................................... 43
4. Đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật.......................................................... 44
5. Đầu tư kết cấu hạ tầng xã hội.............................................................. 48
II. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.............................................................. 52
III. Một số hạn chế về công tác đâu tư phát triển của tỉnh Bắc Giang..... 55
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư
I. Kinh nghiệm thành công và chưa thành công về hoạt động đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của một số nước trên thế giới.............................................................. 59
1. Kinh nghiệm thu hút FDI.................................................................... 59
2. Kinh nghiệm sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư...................................... 61
3. Kinh nghiệm sử dụng vốn đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ. 63
II. Định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang................... 63
1. Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn........... 63
2. Phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá...... 64
3. Đẩy mạnh kinh tế đối ngoại và xuất nhập khẩu ................................. 64
4. Thương mại, dịch vụ du lịch................................................................ 64
5. Phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.............................................. 65
III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư......... 65
1. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chiến lược đầu tư................... 65
2. Cải tiến công tác quản lý dự án trong quá trình thực hiện dự án......... 68
3. Nâng cao chất lượng công tác tư vấn, khảo sát thiết kế và xây dựng dự án     72
4. Nâng cao năn lực đội ngũ cán bộ tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng      74
IV. Những điều kiện cần thiết cho việc thực hiện các giải pháp............... 77
1. Bổ sung, sửa đổi và ban hành đồng bộ hệ thống pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng................................................................................................................ 77
2. Hoàn thiện và phát triển thị trường vốn và lao động .......................... 78
3. Đẩy mạnh quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước............ 79
4. Đẩy mạnh quá trình cải cách hành chính............................................. 80
5. Tăng cường đầu tư cho đào tạo và đào tạo lại cán bộ.......................... 81
Kết luận................................................................................................... 82
Tài liệu tham khảo................................................................................... 83

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Chú ý!
- Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho chodoanluanvan. Chúc các bạn tìm được Đồ án - Luận văn hữu ích... Mong các bạn tuân thủ Nội quy của chodoanluanvan:
- Hãy Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi và Tìm các Nhãn - Thư viện - Chuyên mục ưu thích.
- Bình luận dùng Tiếng Việt có dấu. Dùng lời nói lịch sự là người có văn hóa.
- Các Đồ án - Luận văn - Khóa luận phải trả phí xin vui lòng Liên hệ : Mr Thắng: 0962929959 hoặc Email: leduythangepu@gmail.com để biết rõ mức giá hấp dẫn nhất.
- Nội dung sms hoặc Email: Tên đề tài, Mã số. Chỉ cung cấp tài liệu có trong kho. Không làm mới thuê theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán bằng thẻ cào Viettel: Mã số và Seri. Sau khi các bạn thanh toán sẽ gửi bản mềm vào mail. Gửi email hoặc sms cho Amin với nội dung: Họ tên, SĐT, Tên đề tài.
- Khi copy từ trang chodoanluanvan phải chỉ rõ nguồn gốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chodoanluanvan.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( Thêm »