● Đồ án ● Đồ án Điện tử viễn thông ● Đồ án Cơ khí ● Đồ án Tin học ● Đồ án Tự động ● Đồ án Năng lượng ● Đồ án hệ thống điện ● Đồ án nhiệt điện ● Đồ án Kiến trúc ● Luận văn ● Luận văn ngành Kế toán ● Luận văn Kinh tế ● Luận văn Ngân hàng ● Luận văn Thương mại ● Luận văn Tài chính - Ngân hàng ● Luận văn Quản trị ● Bài tập lớn ● Báo cáo thực tập ● Giáo trình ● Tài liệu tham khảo ● Vấn đề khác ● Liên hệ ● Tổng hợp ● Đồ án cung cấp điện ● Đồ án Nhà máy điện ● Tự động hóa quá trình nhiệt ● Đồ án Rơ le ● Tự động hóa ● Đồ án chi tiết máy ● Đồ án Tốt nghiệp ● Đồ án Lò hơi ● Đồ án Tua bin ● Đồ án Nhà máy nhiệt điện ● Báo cáo kiến tập ● LV Thương mại điện tử ● Nhiệt điện ● Nhiệt ● Đo lường ● Nhiệt động ● Tín dụng ● Hạch toán chi phí ● Hạch toán Kế toán ● Quản trị tiền lương ● Kế toán chi phí ● Kế toán tiền lương ● Năng lượng tái tạo ● Đồ án Cao áp ● Tua bin ● Kĩ thuật sấy ● Nhiệt động học ● Kĩ thuật Nhiệt ● Nhiệt lạnh ● Slide ● Tài liệu điện ● Tài liệu Nhiệt ● Tài liệu tin học ● Tài liệu Điện hạt nhân ● Video ● Tiếng Anh ● Kỹ thuật nhiệt ● Video

26/02/2012

[Luận văn] Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư Xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam


MS: BH13

MỤC LỤC
Mở đầu................................................................................................... 1
Chương 1: Lý luận cơ bản về vốn đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản........................................................................................... 4
1.1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản............................................................ 4
1.1.1. Thực chất vốn đầu tư xây dựng cơ bản...................................... 4
1.1.2. Phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản.................................... 13
1.2. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản............................................. 15
1.2.1. Quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản....................... 13
1.2.2. Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản........................ 19
1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá trình độ quản lý vốn đầu tư XDCB và nhân tố ảnh hưởng tới quản lý vốn đầu tư XDCB.................................................................... 27
1.3.1. Một số chỉ tiêu đánh giá trình độ quản lý vốn đầu tư XDCB.. 27
1.3.2. Nhân tố ảnh hưởng tới quản lý vốn đầu tư XDCB.................. 30
1.4. Tính tất yếu của việc hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB.......... 34
1.4.1. Vai trò của việc hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB........... 34
1.4.2. Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB giúp định hướng hoạt động đầu tư XDCB    35
Chương 2: Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của bảo hiểm xã hội Việt Nam .............................................................................................................. 37
2.1. Tổng quan về bảo hiểm xã hội Việt Nam ...................................... 37
2.1.1. Quá trình hình thành BHXH Việt Nam .................................. 37
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, vị trí của bảo hiểm xã hội Việt Nam trong nền kinh tế thị trường ................................................................................................... 38
2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của bảo hiểm xã hội Việt Nam .......... 39
2.1.4. Đặc điểm của bảo hiểm xã hội Việt Nam ................................ 40
2.2. Thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam ........ 41
2.2.1. Kết quả thực hiện vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam ... 41
2.2.2. Phân tích thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB của bảo hiểm xã hội Việt Nam       50
2.3. Đánh giá công tác quản lý vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam 69
2.3.1. Những kết quả đạt được.......................................................... 69
2.3.2. Những tồn tại.......................................................................... 70
2.3.3. Nguyên nhân tồn tại................................................................ 72
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của bảo hiểm xã hội Việt Nam ............................................................................................. 74
3.1. Những định hướng cơ bản trong công tác đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam      74
3.1.1. Định hướng phát triển của bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2000-2010   74
3.1.2. Phương hướng và mục tiêu phát triển của BHXN Việt Nam .. 74
3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB của bảo hiểm xã hội Việt Nam   76
3.2.1. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam 76
3.2.2. Hoàn thiện công tác tạo nguồn và cấp phát sử dụng vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam .............................................................................................. 78
3.2.3. Hoàn thiện công tác kiểm tra kiểm soát việc thực hiện vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam  ............................................................................................. 82
3.2.4. Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam ..................................................... 86
Kết luận................................................................................................ 90
Tài liệu tham khảo............................................................................... 91

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Chú ý!
- Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho chodoanluanvan. Chúc các bạn tìm được Đồ án - Luận văn hữu ích... Mong các bạn tuân thủ Nội quy của chodoanluanvan:
- Hãy Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi và Tìm các Nhãn - Thư viện - Chuyên mục ưu thích.
- Bình luận dùng Tiếng Việt có dấu. Dùng lời nói lịch sự là người có văn hóa.
- Các Đồ án - Luận văn - Khóa luận phải trả phí xin vui lòng Liên hệ : Mr Thắng: 0962929959 hoặc Email: leduythangepu@gmail.com để biết rõ mức giá hấp dẫn nhất.
- Nội dung sms hoặc Email: Tên đề tài, Mã số. Chỉ cung cấp tài liệu có trong kho. Không làm mới thuê theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán bằng thẻ cào Viettel: Mã số và Seri. Sau khi các bạn thanh toán sẽ gửi bản mềm vào mail. Gửi email hoặc sms cho Amin với nội dung: Họ tên, SĐT, Tên đề tài.
- Khi copy từ trang chodoanluanvan phải chỉ rõ nguồn gốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chodoanluanvan.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( Thêm »