● Đồ án ● Đồ án Điện tử viễn thông ● Đồ án Cơ khí ● Đồ án Tin học ● Đồ án Tự động ● Đồ án Năng lượng ● Đồ án hệ thống điện ● Đồ án nhiệt điện ● Đồ án Kiến trúc ● Luận văn ● Luận văn ngành Kế toán ● Luận văn Kinh tế ● Luận văn Ngân hàng ● Luận văn Thương mại ● Luận văn Tài chính - Ngân hàng ● Luận văn Quản trị ● Bài tập lớn ● Báo cáo thực tập ● Giáo trình ● Tài liệu tham khảo ● Vấn đề khác ● Liên hệ ● Tổng hợp ● Đồ án cung cấp điện ● Đồ án Nhà máy điện ● Tự động hóa quá trình nhiệt ● Đồ án Rơ le ● Tự động hóa ● Đồ án chi tiết máy ● Đồ án Tốt nghiệp ● Đồ án Lò hơi ● Đồ án Tua bin ● Đồ án Nhà máy nhiệt điện ● Báo cáo kiến tập ● LV Thương mại điện tử ● Nhiệt điện ● Nhiệt ● Đo lường ● Nhiệt động ● Tín dụng ● Hạch toán chi phí ● Hạch toán Kế toán ● Quản trị tiền lương ● Kế toán chi phí ● Kế toán tiền lương ● Năng lượng tái tạo ● Đồ án Cao áp ● Tua bin ● Kĩ thuật sấy ● Nhiệt động học ● Kĩ thuật Nhiệt ● Nhiệt lạnh ● Slide ● Tài liệu điện ● Tài liệu Nhiệt ● Tài liệu tin học ● Tài liệu Điện hạt nhân ● Video ● Tiếng Anh ● Kỹ thuật nhiệt ● Video

26/02/2012

[Luận văn] Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng số 4 – Hà Nội
MS: KT106

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
1
PHẦN I

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4
3
IĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP                                           
3
1. Lịch sử hình thành và phát triển
3
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động SXKD của công ty     
4
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN & BỘ SỔ KẾ TOÁN                          
7
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán                                                     
7
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán                                                        
9
III. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT Ở CÔNG TY
 XÂY DỰNG SỐ 4                                                                                  
11
1. Đối tượng & phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
11
a. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất                                               
11
b. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất                                          
11
2. Hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất                                      
12
a.    Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp                          
12
b.    Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp                                   
20
c.    Hạch toán chi phí máy thi công  
28
d.    Hạch toán chi phí sản xuất chung                                                                                     
36
e.    Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất                                     
40
3.  Kiểm kê & đánh giá sản phẩm dở dang                                            
42
IV. ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH                             
    43
1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm                                                   
43
2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm                                              
    43

PHẦN II

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4                       
43
I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4              
43
1. Về mô hình tổ chức bộ máy kế toán
43
2. Về hình thức sổ công ty áp dụng
44
3. Về đối tượng & phương pháp hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành
45
4. Về việc sử dụng hệ thống chứng từ, sổ sách
45
5. Về hạch toán lương & các khoản trích theo lương
46
6. Về hạch toán tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung
47
7. Về hạch toán kết chuyển giá vốn công trình hoàn thành bàn giao
48
8. Về vấn đề luân chuyển chứng từ kế toán
49
IIHOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4
50
1. Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy kế toán
50
2. Hoàn thiện hạch toán chi phí sử dụng máy thi công                                             
50
3. Lập bảng phân bổ vật tư                   
51
4. Hoàn thiện hạch toán các khoản trích theo lương                                  
52
5. Hoàn thiện hạch toán tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung                                                    
52
6. Hoàn thiện hạch toán kết chuyển giá vốn công trình hoàn thành bàn giao                                
53
7. Xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ vật tư hợp lý
54
KẾT LUẬN
55
Danh mục bảng biểu

Danh mục tài liệu tham khảo

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Chú ý!
- Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho chodoanluanvan. Chúc các bạn tìm được Đồ án - Luận văn hữu ích... Mong các bạn tuân thủ Nội quy của chodoanluanvan:
- Hãy Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi và Tìm các Nhãn - Thư viện - Chuyên mục ưu thích.
- Bình luận dùng Tiếng Việt có dấu. Dùng lời nói lịch sự là người có văn hóa.
- Các Đồ án - Luận văn - Khóa luận phải trả phí xin vui lòng Liên hệ : Mr Thắng: 0962929959 hoặc Email: leduythangepu@gmail.com để biết rõ mức giá hấp dẫn nhất.
- Nội dung sms hoặc Email: Tên đề tài, Mã số. Chỉ cung cấp tài liệu có trong kho. Không làm mới thuê theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán bằng thẻ cào Viettel: Mã số và Seri. Sau khi các bạn thanh toán sẽ gửi bản mềm vào mail. Gửi email hoặc sms cho Amin với nội dung: Họ tên, SĐT, Tên đề tài.
- Khi copy từ trang chodoanluanvan phải chỉ rõ nguồn gốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chodoanluanvan.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( Thêm »