● Đồ án ● Đồ án Điện tử viễn thông ● Đồ án Cơ khí ● Đồ án Tin học ● Đồ án Tự động ● Đồ án Năng lượng ● Đồ án hệ thống điện ● Đồ án nhiệt điện ● Đồ án Kiến trúc ● Luận văn ● Luận văn ngành Kế toán ● Luận văn Kinh tế ● Luận văn Ngân hàng ● Luận văn Thương mại ● Luận văn Tài chính - Ngân hàng ● Luận văn Quản trị ● Bài tập lớn ● Báo cáo thực tập ● Giáo trình ● Tài liệu tham khảo ● Vấn đề khác ● Liên hệ ● Tổng hợp ● Đồ án cung cấp điện ● Đồ án Nhà máy điện ● Tự động hóa quá trình nhiệt ● Đồ án Rơ le ● Tự động hóa ● Đồ án chi tiết máy ● Đồ án Tốt nghiệp ● Đồ án Lò hơi ● Đồ án Tua bin ● Đồ án Nhà máy nhiệt điện ● Báo cáo kiến tập ● LV Thương mại điện tử ● Nhiệt điện ● Nhiệt ● Đo lường ● Nhiệt động ● Tín dụng ● Hạch toán chi phí ● Hạch toán Kế toán ● Quản trị tiền lương ● Kế toán chi phí ● Kế toán tiền lương ● Năng lượng tái tạo ● Đồ án Cao áp ● Tua bin ● Kĩ thuật sấy ● Nhiệt động học ● Kĩ thuật Nhiệt ● Nhiệt lạnh ● Slide ● Tài liệu điện ● Tài liệu Nhiệt ● Tài liệu tin học ● Tài liệu Điện hạt nhân ● Video ● Tiếng Anh ● Kỹ thuật nhiệt ● Video

26/02/2012

[Luận văn] Hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng cho CBCNV và người lao động ở Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư xây dựng Ba Đình


MỤC LỤC
Lời cam đoan ....................................................................................................................1
Lời mở đầu ........................................................................................................................2
Chương I: Lý luận cơ bản về tiền lương và tiền thưởng..................................................4
1.1  Lý luận cơ bản về tiền lương ........................................................................................4
1.1.1       Bản chất và ý nghĩa của tiền lương .........................................................................4
1.1.1.1 Bản chất của quỹ tiền lương ...................................................................................4
1.1.1.2 Ý nghĩa của tiền lương ...........................................................................................4
1.1.2       Tiền lương là bộ phận chính của quỹ lương ............................................................5
1.1.2.1Khái niệm tiền lương ...............................................................................................5
1.1.2.2 Chức năng của tiền lương .......................................................................................6
1.1.2.3 Các nguyên tắc tiền lương ......................................................................................6
1.1.2.4 Các hình thức tiền lương ........................................................................................9
1.1.2.5 Vai trò của tiền lương ...........................................................................................13
1.2  Lý luận cơ bản về tiền thưởng ....................................................................................14
1.2.1       Khái niệm tiền thưởng ...........................................................................................14
1.2.2       Nội dung của tổ chức tiền thưởng .........................................................................14
1.2.3       Các hình thức tiền thưởng .....................................................................................15
Chương II : Thực trạng công tác trả lương, trả thưởng tại Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư xây dựng Ba Đình................................................................................................16
2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác trả lương, trả thưởng tại Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư xây dựng Ba Đình ........................................................................................16
2.1.1 Nhân tố bên ngoài Công ty ......................................................................................16
2.1.1.1 Thị trường lao động ..............................................................................................16
2.1.1.2 Luật pháp va các quy định của Chính phủ ...........................................................17
2.1.1.3 Giá cả thị trường ...................................................................................................18
2.1.2 Nhân tố bên trong Công ty ......................................................................................18
2.1.2.1 Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty ......................................18
2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty .................................................................20
2.1.2.3 Chính sách phân phối tiền thưởng của Công ty ....................................................20
2.1.2.4 Đặc điểm về lao động ...........................................................................................21
2.1.2.5 Trang bị kỹ thuật ..................................................................................................23
2.2 Thực trạng công tác trả lương, trả thưởng tại Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư xây dựng Ba Đình ...................................................................................................................28
2.2.1 Quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty ...............................................................28
2.2.2 Các hình thức trả lương, trả thưởng tại Công ty ......................................................29
2.2.3 Thực trạng công tác trả lương, trả thưởng tại Công ty ............................................29
2.2.3.1 Thực trạng công tác trả lương tại Công ty ............................................................29
2.2.3.2 Thực trạng công tác trả thưởng tại Công ty ..........................................................43
Chương III : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư Xây dựng Ba Đình ..................................................47
3.1 Tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý ...........................................................................47
3.2 Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian ...........................................................49
3.3 Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm ..........................................................56
3.4 Hoàn thiện công tác trả thưởng ..................................................................................57
Kết luận ...........................................................................................................................59
Danh mục bảng ...............................................................................................................60
Tài tiệu tham khảo .........................................................................................................61

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Chú ý!
- Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho chodoanluanvan. Chúc các bạn tìm được Đồ án - Luận văn hữu ích... Mong các bạn tuân thủ Nội quy của chodoanluanvan:
- Hãy Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi và Tìm các Nhãn - Thư viện - Chuyên mục ưu thích.
- Bình luận dùng Tiếng Việt có dấu. Dùng lời nói lịch sự là người có văn hóa.
- Các Đồ án - Luận văn - Khóa luận phải trả phí xin vui lòng Liên hệ : Mr Thắng: 0962929959 hoặc Email: leduythangepu@gmail.com để biết rõ mức giá hấp dẫn nhất.
- Nội dung sms hoặc Email: Tên đề tài, Mã số. Chỉ cung cấp tài liệu có trong kho. Không làm mới thuê theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán bằng thẻ cào Viettel: Mã số và Seri. Sau khi các bạn thanh toán sẽ gửi bản mềm vào mail. Gửi email hoặc sms cho Amin với nội dung: Họ tên, SĐT, Tên đề tài.
- Khi copy từ trang chodoanluanvan phải chỉ rõ nguồn gốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chodoanluanvan.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( Thêm »