● Đồ án ● Đồ án Điện tử viễn thông ● Đồ án Cơ khí ● Đồ án Tin học ● Đồ án Tự động ● Đồ án Năng lượng ● Đồ án hệ thống điện ● Đồ án nhiệt điện ● Đồ án Kiến trúc ● Luận văn ● Luận văn ngành Kế toán ● Luận văn Kinh tế ● Luận văn Ngân hàng ● Luận văn Thương mại ● Luận văn Tài chính - Ngân hàng ● Luận văn Quản trị ● Bài tập lớn ● Báo cáo thực tập ● Giáo trình ● Tài liệu tham khảo ● Vấn đề khác ● Liên hệ ● Tổng hợp ● Đồ án cung cấp điện ● Đồ án Nhà máy điện ● Tự động hóa quá trình nhiệt ● Đồ án Rơ le ● Tự động hóa ● Đồ án chi tiết máy ● Đồ án Tốt nghiệp ● Đồ án Lò hơi ● Đồ án Tua bin ● Đồ án Nhà máy nhiệt điện ● Báo cáo kiến tập ● LV Thương mại điện tử ● Nhiệt điện ● Nhiệt ● Đo lường ● Nhiệt động ● Tín dụng ● Hạch toán chi phí ● Hạch toán Kế toán ● Quản trị tiền lương ● Kế toán chi phí ● Kế toán tiền lương ● Năng lượng tái tạo ● Đồ án Cao áp ● Tua bin ● Kĩ thuật sấy ● Nhiệt động học ● Kĩ thuật Nhiệt ● Nhiệt lạnh ● Slide ● Tài liệu điện ● Tài liệu Nhiệt ● Tài liệu tin học ● Tài liệu Điện hạt nhân ● Video ● Tiếng Anh ● Kỹ thuật nhiệt ● Video

26/02/2012

[Luận văn] Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng khi cho vay Doanh nghiệp Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khu vực Đống Đa


MS: 94_LV
MỤC LỤC

Lời mở đầu

Chương 1. Tín dụng Ngân hàng và vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp Nhà nước           
1.1 Tín dụng và nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Thương Mại......................................... 3
      1.1.1. Tín dụng................................................................................................................. 3
              1.1.1.1. Khái niệm tín dụng...................................................................................... 3
              1.1.1.2. Đặc trưng và bản chất của tín dụng............................................................ 3
              1.1.1.3. Các loại hình tín dụng trong lịch sử............................................................ 5
      1.1.2. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại.................................................... 6
              1.1.2.1. Ngân hàng thương mại (NHTM)................................................................ 6
              1.1.2.2. Nghiệp vụ tín dụng của NHTM.................................................................. 9
              1.1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng................................................ 14
1.2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp Nhà nước................................ 21
       1.2.1. Doanh nghiệp nhà nước (DNNN)....................................................................... 21
              1.2.1.1. Khái niệm DNNN..................................................................................... 21
              1.2.1.2. Phân loại DNNN....................................................................................... 23
      1.2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với DNNN................................................... 27
               1.2.2.1. TDNH góp phần hình thành cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp ......... 27
               1.2.2.2. TDNH bổ sung vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh    28
               1.2.2.3. TDNH giúp các doanh nghiệp tăng cường quản lý và sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả        29
               1.2.2.4. TDNH tác dụng tích cực đến nhịp độ phát triển, thúc đây cạnh tranh.... 29
               1.2.2.5. TDNH góp phần thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá
các DNNN hiện nay............................................................................................................. 30
Chương 2. Thực trạng hoạt động tín dụng đối  với các DNNN tại chi nhánh Ngân hàng công thương khu vực Đống Đa....
2.1 Đôi nét về chi nhánh Ngân hàng Công Thương khu vực Đống Đa............................... 32
               2.1.1. Quá tình hình thành và phát triển của NHCT Đống Đa............................. 32
              2.1.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh tại chi nhánh NHCT  Đống Đa ............. 34
                2.1.2.1. Công tác huy động vốn........................................................................... 37
                2.1. 2.2. Hoạt động tín dụng................................................................................ 38
                2.1.2.3. Hoạt động kinh doanh đối ngoại............................................................. 41
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNNN tại chi nhánh NHCT  Đống Đa.......... 42
         2.2.1. Đặc điểm đội ngũ khách hàng là DNNN tại chi nhánh..................................... 42
         2.2.2. Hoạt động tín dụng đối với DNNN.................................................................. 43
                2.2.2.1. Cơ cấu sử dụng vốn cho vay đối với DNNN trong tổng dư nợ............. 43
               2.2.2.2. Dư nợ tín dụng DNNN phân theo ngành kinh tế ................................... 45
               2.2.2.3. Doanh số cho vay, thu nợ đối với DNNN............................................... 46
              2.2.2.4. Nghiên cứu các chỉ tiêu đo lường chất lượng tín dụng đối với DNNN... 49
              2.2.2.5. Những biện pháp NHCT Đống Đa đã và đang thực hiện để nâng cao chất lượng tín dụng nói chung và tín dụng đối các DNNN nói riêng................................................................................... 53
         2.2.3. Kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động tín dụng đối với DNNN tại chi nhánh NHCT Đống Đa................................................................................................................... 56
             2.2.3.1. Những kết quả đạt được............................................................................ 56
             2.2.3.2. Những vấn đề còn tồn tại........................................................................... 57
Chương 3. Giải pháp nâng coa chất lượng tín dụng đối với DNNN tại chi nhánh NHCT khu vực Đống Đa         61
3.1. Hướng đổi mới hoạt động của DNNN trên địa bàn Hà Nội......................................... 61
       3.1.1. Hướng đổi mới hoạt động của DNNN  trên địa bàn Hà Nội.............................. 61
       3.1.2.Phương hướng và mục tiêu cho vay đối với DNNN tại chi nhánh NHCT khu vực Đống Đa      64
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNN tại chi nhánh NHCT khu vực Đống Đa         66
        3.2.1. Các giải pháp về phía chi nhánh NHCT Đống Đa............................................. 66
            3.2.1.1. Giải pháp về tăng cường vốn để cho vay DNNN....................................... 66
            3.2.1.2. Tuân thủ thực hiện nghiêm túc qui trình tín dụng, trong đó chú trọng việc nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng........................................................................................................................ 69
            3.2.1.3. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro......................... 73
            3.2.1.4. Tăng cường hiệu lực công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát....................... 76
            3.2.1.5. Giải pháp về tổ chức nhân sự...................................................................... 76
            3.2.1.6. Đẩy mạnh các hoạt động thuộc marketing ngân hàng ............................... 78
        3.2.2. Một số ý kiến và kiến nghị đối với DNNN, NHCT Việt Nam, NHNN, chính phủ nhằm tạo điều kiện thực hiện nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCT khu vực Đống Đa........................ 79
                 3.2.2.1. Ý kiến với DNNN.................................................................................. 79
                 3.2.2.2. Kiến nghị với NHCT Việt Nam............................................................. 82
                 3.2.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước...................................................... 83
                3.2.2.4. Kiến nghị với Chính phủ......................................................................... 83

Kết luận...

Phục lục............................................................................................................................... 86

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Chú ý!
- Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho chodoanluanvan. Chúc các bạn tìm được Đồ án - Luận văn hữu ích... Mong các bạn tuân thủ Nội quy của chodoanluanvan:
- Hãy Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi và Tìm các Nhãn - Thư viện - Chuyên mục ưu thích.
- Bình luận dùng Tiếng Việt có dấu. Dùng lời nói lịch sự là người có văn hóa.
- Các Đồ án - Luận văn - Khóa luận phải trả phí xin vui lòng Liên hệ : Mr Thắng: 0962929959 hoặc Email: leduythangepu@gmail.com để biết rõ mức giá hấp dẫn nhất.
- Nội dung sms hoặc Email: Tên đề tài, Mã số. Chỉ cung cấp tài liệu có trong kho. Không làm mới thuê theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán bằng thẻ cào Viettel: Mã số và Seri. Sau khi các bạn thanh toán sẽ gửi bản mềm vào mail. Gửi email hoặc sms cho Amin với nội dung: Họ tên, SĐT, Tên đề tài.
- Khi copy từ trang chodoanluanvan phải chỉ rõ nguồn gốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chodoanluanvan.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( Thêm »