Gần 300 luận văn kế toán :

Luan_van.part01.rar
http://rapidshare.com/files/20635744...van.part01.rar

Luan_van.part02.rar
http://rapidshare.com/files/20635744...van.part02.rar

Luan_van.part03.rar
http://rapidshare.com/files/20635745...van.part03.rar

Luan_van.part04.rar
http://rapidshare.com/files/20635942...van.part04.rar


Audio book Get_Paid_More
MJ_Audio_-_Get_Paid_More_-_Brian_Tracy.rar
http://rapidshare.com/files/20636452...rian_Tracy.rar
MJ_Audio_-_Personal_Power.rar
http://rapidshare.com/files/20636453...onal_Power.rar


Các tài liệu về tài chính doanh nghiệp: slide bài giảng, ví dụ, bài tập …
http://rapidshare.com/files/205163830/tai_chinh.rar
Excel_Function_and_Formulas.rar
http://rapidshare.com/files/20635328...d_Formulas.rar

Tài liệu chứng khoán
http://rapidshare.com/files/206355014/chung_khoan.rar