● Đồ án ● Đồ án Điện tử viễn thông ● Đồ án Cơ khí ● Đồ án Tin học ● Đồ án Tự động ● Đồ án Năng lượng ● Đồ án hệ thống điện ● Đồ án nhiệt điện ● Đồ án Kiến trúc ● Luận văn ● Luận văn ngành Kế toán ● Luận văn Kinh tế ● Luận văn Ngân hàng ● Luận văn Thương mại ● Luận văn Tài chính - Ngân hàng ● Luận văn Quản trị ● Bài tập lớn ● Báo cáo thực tập ● Giáo trình ● Tài liệu tham khảo ● Vấn đề khác ● Liên hệ ● Tổng hợp ● Đồ án cung cấp điện ● Đồ án Nhà máy điện ● Tự động hóa quá trình nhiệt ● Đồ án Rơ le ● Tự động hóa ● Đồ án chi tiết máy ● Đồ án Tốt nghiệp ● Đồ án Lò hơi ● Đồ án Tua bin ● Đồ án Nhà máy nhiệt điện ● Báo cáo kiến tập ● LV Thương mại điện tử ● Nhiệt điện ● Nhiệt ● Đo lường ● Nhiệt động ● Tín dụng ● Hạch toán chi phí ● Hạch toán Kế toán ● Quản trị tiền lương ● Kế toán chi phí ● Kế toán tiền lương ● Năng lượng tái tạo ● Đồ án Cao áp ● Tua bin ● Kĩ thuật sấy ● Nhiệt động học ● Kĩ thuật Nhiệt ● Nhiệt lạnh ● Slide ● Tài liệu điện ● Tài liệu Nhiệt ● Tài liệu tin học ● Tài liệu Điện hạt nhân ● Video ● Tiếng Anh ● Kỹ thuật nhiệt ● Video

25/02/2012

[Giáo trình] Tự động hóa quá trình nhiệt

MỤC LỤC
                                                                                                              Trang
          PHẦN I: LÝ THUYẾT ĐIỀU CHỈNH TỰ ĐỘNG                                                6

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA VÀ KHÁI NIỆM CƠ BẢN                                                7
            1.1. Sơ lược về quá trình phát triển của Lý thuyết điều chỉnh tự động
       và một số thuật ngữ của LTĐCTĐ                                                                        7
1.2. Các nguyên tắc điều chỉnh tự động                                                                     12
1.3. Phân loại các hệ thống tự động                                                                           14
1.4. Nhiệm vụ của Lý thuyết điều chỉnh tự động                                                       15
CHƯƠNG 2: TÍNH CHẤT CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH VÀ XÂY DỰNG
                            PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG HỌC CỦA CHÚNG                                     17
            2.1. Tính chất của đối tượng có một dung lượng                                                       17
            2.2. Tính chất của các đối tượng phức tạp                                                                  26
            2.3. Sự ảnh hưởng của các tính chất đối tượng lên quá trình tác động (điều chỉnh)  29
CHƯƠNG  3: TÍNH CHẤT CỦA CÁC BỘ ĐIỀU CHỈNH VÀ CÁCH XÂY DỰNG
                              PHƯƠNG TRÌNH  ĐỘNG HỌC CỦA CHÚNG                      30
3.1. Cấu tạo của bộ điều chỉnh                                                                                    30
3.2. Phân loại các bộ điều chỉnh                                                                                  32
3.3. Cách xây dựng phương trình động học của các phần tử của bộ điều chỉnh        35
CHƯƠNG 4: CÁC KHÂU TIÊU BIỂU CỦA HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG
                                  VÀ CÁC ĐẶC TÍNH ĐỘNG CỦA CHÚNG                                   38
4.1. Phân loại các khâu                                                                                               38
4.2. Các đặc tính động của các khâu trong hệ thống tự động                                    39
4.3. Các khâu tiêu biểu của HTTĐ và các đặc tính động của chúng                          48
CHƯƠNG 5: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CỦA HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG                     58         5.1. Phương pháp thế       58
            5.2. Phương pháp định thức                                                                                       60
            5.3. Phương pháp dùng hàm số truyền của các khâu và của hệ thống                       61
CHƯƠNG 6: TÍNH ÔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG                                          63
            6.1. Khái niệm về tính ổn định của hệ thống tự động                                                63
            6.2. Tiêu chuẩn ổn định đại số Hurwitz (Đức)                                                           66
            6.3. Tiêu chuẩn ổn định MuxauLob (Nga)                                                                 67
            6.4. Tiêu chuẩn Nyquist - Mỹ  (tiêu chuẩn ổn định biên độ pha -1932)                     69
            6.5. Tổng hợp hệ thống tự động xuất phát từ điều kiện ổn định                                70
            6.6. Độ dự trữ ổn định của hệ thống tự động                                                            72
            6.7. Chất lượng của quá trình điều chỉnh                                                                   72
            6.8. Các quá trình quá độ tối ưu điển hình                                                                 74
            6.9. Cách chọn bộ điều chỉnh                                                                                     74
CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG                                                          77
            7.1. Tìm hàm số truyền của đối tượng khi biết đường cong bay lên của nó              77
            7.2. Điều kiện điều chỉnh tối ưu của hệ thống điều chỉnh một vòng                          81
            7.3. Tính toán thông số điều chỉnh tối ưu                                                                   85
            7.4. Phương pháp gần đúng để xác định thông số hiệu chỉnh tối ưu
                   của hệ thống điều chỉnh 1 vòng                                                                           90
            7.5. Tính toán thông số hiệu chỉnh của hệ thống điều chỉnh nhiều vòng                   92
            7.6. Dựng quá trình quá độ của hệ thống                                                                   96
           
            PHẦN II: CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH TỰ ĐỘNG                                        98

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG                                                                          99
            1.1. Các bộ điều chỉnh lý tưởng                                                                                 99
            1.2. Các bộ điều chỉnh công nghiệp (Bộ điều chỉnh thực tế)                                   104
            1.3. Cấu tạo chung của các bộ điều chỉnh                                                                108
CHƯƠNG 2: CÁC BỘ ĐIỀU  CHỈNH TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP                                  109
            2.1. Bộ điều chỉnh áp suất thực hiện qui luật điều chỉnh tỷ lệ P                              109
            2.2. Bộ điều chỉnh áp suất thực hiện qui luật điều chỉnh I                                       110
CHƯƠNG 3: BỘ ĐIỀU CHỈNH GIÁN TIẾP                                                                   111         3.1. Các bộ điều chỉnh điện                                                                                                                             111
            3.2. Các bộ điều chỉnh khí nén                                                                                 115
            3.3. Các bộ điều chỉnh thủy lực                                                                                124
CHƯƠNG 4: VI XỬ LÝ TRONG KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN                    129        
            PHẦN III: MỘT SỐ HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH ĐỐI TƯỢNG NHIỆT
                                              TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN                                                 135

CHƯƠNG 1: CÁC HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG LÒ CÓ BAO HƠI                                      136
            1.1. Hệ thống điều chỉnh quá trình cháy của lò                                                        136
            1.2. Hệ thống điều chỉnh tự động nhiệt độ hơi quá nhiệt                                         144
            1.3. Hệ thống điều chỉnh cấp nước                                                                          148
            1.4. Hệ thống điều chỉnh tự động chất lượng nước                                                 150
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH THIẾT BỊ PHỤ TRONG
                                         PHÂN XƯỞNG TUỐC BIN                                                     151
            2.1. Hệ thống tự động bình khử khí                                                                         151
            2.2. Hệ thống điều chỉnh tự động bộ giảm ôn giảm áp                                            152
            2.3. Hệ thống điều chỉnh tự động bình gia nhiệt                                                      152
CHƯƠNG 3: TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH                                                        154
            3.1. Yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại                                                                        154
            3.2. Tự động hóa máy nén lạnh                                                                                157
            3.3. Tự động hóa thiết bị ngưng tụ                                                                           170
            3.4. Tự động hóa thiết bị bay hơi                                                                             175
            3.5. Một số mạch điện điều khiển tự đông hệ thống lạnh                                        185
TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                                        

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Chú ý!
- Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho chodoanluanvan. Chúc các bạn tìm được Đồ án - Luận văn hữu ích... Mong các bạn tuân thủ Nội quy của chodoanluanvan:
- Hãy Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi và Tìm các Nhãn - Thư viện - Chuyên mục ưu thích.
- Bình luận dùng Tiếng Việt có dấu. Dùng lời nói lịch sự là người có văn hóa.
- Các Đồ án - Luận văn - Khóa luận phải trả phí xin vui lòng Liên hệ : Mr Thắng: 0962929959 hoặc Email: leduythangepu@gmail.com để biết rõ mức giá hấp dẫn nhất.
- Nội dung sms hoặc Email: Tên đề tài, Mã số. Chỉ cung cấp tài liệu có trong kho. Không làm mới thuê theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán bằng thẻ cào Viettel: Mã số và Seri. Sau khi các bạn thanh toán sẽ gửi bản mềm vào mail. Gửi email hoặc sms cho Amin với nội dung: Họ tên, SĐT, Tên đề tài.
- Khi copy từ trang chodoanluanvan phải chỉ rõ nguồn gốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chodoanluanvan.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( Thêm »