● Đồ án ● Đồ án Điện tử viễn thông ● Đồ án Cơ khí ● Đồ án Tin học ● Đồ án Tự động ● Đồ án Năng lượng ● Đồ án hệ thống điện ● Đồ án nhiệt điện ● Đồ án Kiến trúc ● Luận văn ● Luận văn ngành Kế toán ● Luận văn Kinh tế ● Luận văn Ngân hàng ● Luận văn Thương mại ● Luận văn Tài chính - Ngân hàng ● Luận văn Quản trị ● Bài tập lớn ● Báo cáo thực tập ● Giáo trình ● Tài liệu tham khảo ● Vấn đề khác ● Liên hệ ● Tổng hợp ● Đồ án cung cấp điện ● Đồ án Nhà máy điện ● Tự động hóa quá trình nhiệt ● Đồ án Rơ le ● Tự động hóa ● Đồ án chi tiết máy ● Đồ án Tốt nghiệp ● Đồ án Lò hơi ● Đồ án Tua bin ● Đồ án Nhà máy nhiệt điện ● Báo cáo kiến tập ● LV Thương mại điện tử ● Nhiệt điện ● Nhiệt ● Đo lường ● Nhiệt động ● Tín dụng ● Hạch toán chi phí ● Hạch toán Kế toán ● Quản trị tiền lương ● Kế toán chi phí ● Kế toán tiền lương ● Năng lượng tái tạo ● Đồ án Cao áp ● Tua bin ● Kĩ thuật sấy ● Nhiệt động học ● Kĩ thuật Nhiệt ● Nhiệt lạnh ● Slide ● Tài liệu điện ● Tài liệu Nhiệt ● Tài liệu tin học ● Tài liệu Điện hạt nhân ● Video ● Tiếng Anh ● Kỹ thuật nhiệt ● Video

21/02/2012

[ĐATN] 121 Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, KTVT

Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng 
Phone Book Safe Manager
trên Android
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
http://adf.ly/5gZY0
http://www.ziddu.com/download/123849...Phuoc.rar.html
http://www.ziddu.com/download/12384924/PBSM.rar.html
http://www.ziddu.com/download/123849...oject.rar.html
http://www.ziddu.com/download/123849...ghiep.ppt.html
http://www.ziddu.com/download/123849...eport.doc.html

2. Thiết kế hệ thống xử lý ảnh video trên FPGA (CycloneII) bao gồm các thành phần thu thập và số hóa tín hiệu video Analog, xử lý ảnh video số hiển thi VGA:
http://www.ziddu.com/download/12391009/Luanvan.doc.html
http://www.ziddu.com/download/123910...ncoso.rar.html
http://www.ziddu.com/download/123910...ucluc.rar.html
http://www.ziddu.com/download/12391012/VGA.rar.html
http://www.ziddu.com/download/123910...oject.rar.html
http://www.ziddu.com/download/12391014/PDF.rar.html

3. ASP.Netasimco-vn.com.rar
http://www.ziddu.com/download/123917...n.com.rar.html
4. Đề Tài: Tìm hiểu về JDBC và kết nối CSDL
http://www.ziddu.com/download/123918...nJava.doc.html

5.Baocao-DesignPatterns
http://www.ziddu.com/download/123918...terns.pdf.html

6.Bán hàng qua mạng
http://www.ziddu.com/download/123918...10609.rar.html

7. CDMA1180609.rar
http://www.ziddu.com/download/123921...80609.rar.html

8. DemoTMDTinC09-04-2009.rar
http://www.ziddu.com/download/123921...-2009.rar.html

9.DetaiCoVua.rar.
http://www.ziddu.com/download/123921...CoVua.rar.html

10. Dayhoctructuyen1040609.rar.
http://www.ziddu.com/download/123921...40609.rar.html

11. DigitalSound1160609.rar.
http://www.ziddu.com/download/123921...60609.rar.html

12. BauvaCodong1260609.rar
http://www.ziddu.com/download/123921...60609.rar.html

13. CDMA2230609.rar.
http://www.ziddu.com/download/123921...30609.rar.html

14. Dieukhienquattuxabangtiahongngoai-thegioiforum.com.doc.
http://www.ziddu.com/download/123921...m.com.doc.html

15. Dichvuthudientu1020609.rar
http://www.ziddu.com/download/123921...20609.rar.html

16. Chuongtrinhquanlyhocphi.rar.
http://www.ziddu.com/download/123921...ocphi.rar.html

17. DoanPTTKHT.rar.
http://www.ziddu.com/download/123923...TTKHT.rar.html

18. DoanDichVuDienThoaiIP-thegioiforum.com
http://www.ziddu.com/download/123923...m.com.rar.html

19. DoanMobileFramework.pdf.
http://www.ziddu.com/download/123923...ework.pdf.html

20. DoanC.rar.
http://www.ziddu.com/download/12392313/DoanC.rar.html

21. Doancoso-TruongQuocHung.rar
http://www.ziddu.com/download/123923...cHung.rar.html

22. DoanQuanlycacdaily-thegioiforum.com.rar.
http://www.ziddu.com/download/123923...m.com.rar.html

23. DinhdangbaocaoDoan.doc
http://www.ziddu.com/download/123923...oDoan.doc.html

24. DoanQuanlyThuVien.rar.
http://www.ziddu.com/download/123923...uVien.rar.html

25. DoanDonHangGiaCong1160609.rar.
http://www.ziddu.com/download/123923...60609.rar.html
26. Doanbaomatthongtin-Share-Book.com.rar.
http://www.ziddu.com/download/123923...k.com.rar.html

27.Doan.rar.
http://www.ziddu.com/download/12392565/Doan.rar.html

28. DuLich-travelyjatran.com.zip
http://www.ziddu.com/download/123925...n.com.zip.html

29.DoantancongDDOS.rar
http://www.ziddu.com/download/123925...gDDOS.rar.html

30. Encrypt1310509.rar
http://www.ziddu.com/download/123925...10509.rar.html

31. DoanTCP-IP.rar
http://www.ziddu.com/download/123925...CP-IP.rar.html

32. Doantotnghiepquanlykhachsanwww.viet-ebook.co.cc.rar.
http://www.ziddu.com/download/123925...co.cc.rar.html

33.DoanTranKhanhMinh.rar. 
http://www.ziddu.com/download/123925...hMinh.rar.html

34. DoanTanCongDDOS-thegioiforum.com.rar
http://www.ziddu.com/download/123925...m.com.rar.html

35. DoanQuanlyvattu.rar.
http://www.ziddu.com/download/123925...vattu.rar.html

36.DoanTN-UngdungASPxaydungcuahangbanPCtrenmang.rar.
http://www.ziddu.com/download/123925...nmang.rar.html

37. GamesxepgachbangJava1040609.rar.h
http://www.ziddu.com/download/123926...40609.rar.html

38. /Baomatnhamay1230609.rar.
http://www.ziddu.com/download/123926...30609.rar.html

39. Baocao.ppt.
http://www.ziddu.com/download/12392681/Baocao.ppt.html

40.TinhthucThanhToanvaBaoMattrongTMDT-thegioiforum.com.rar 
http://www.ziddu.com/download/123926...m.com.rar.html

41. Englishtestonline1010609.rar
http://www.ziddu.com/download/123926...10609.rar.html

42. Forum2140609.rar
http://www.ziddu.com/download/123926...40609.rar.html

43.DoanCMD2001VT-thegioiforum.com.rar 
http://www.ziddu.com/download/123947...m.com.rar.html

44. DethikisuCNTT.rar.
http://www.ziddu.com/download/123948...uCNTT.rar.html

45. DoanCMD2001VT.rar
http://www.ziddu.com/download/123961...001VT.rar.html

46. DoanMangTTQ-thegioiforum.com.rar.
http://www.ziddu.com/download/123961...m.com.rar.html

47. GiaothucTCP-IP1310509.rar
http://www.ziddu.com/download/123965...10509.rar.html

48. HuongdanlamgiaoanDientuv2.6-TranQuangHai.rar.
http://www.ziddu.com/download/123965...ngHai.rar.html

49. DoanMangvaTTQ.rar
http://www.ziddu.com/download/123965...vaTTQ.rar.html

50. HemahoaDES31060609.rar.
http://www.ziddu.com/download/123965...60609.rar.html

51. ygiaonhanhangtaicaccongtyxekhach-thegioiforum.com.rar.
http://www.ziddu.com/download/123965...m.com.rar.html

52. Lunvnhangdng.rar
http://www.ziddu.com/download/123966...ngdng.rar.html

53 .LuanantotnghiepCNTT1.rar.
http://www.ziddu.com/download/123966...CNTT1.rar.html

54. Luanvanirc-www.viet-ebook.co.cc.rar
http://www.ziddu.com/download/123966...co.cc.rar.html

55. LuananMangNeuron040609.rar.
http://www.ziddu.com/download/123966...40609.rar.html

56.luận văn bán đĩa CD 
http://www.ziddu.com/download/123972...ngaCD.rar.html

57. LuanvanMangmaytinh.rar
http://www.ziddu.com/download/123972...ytinh.rar.html

58. LuanVanTotNghiepVienThongICT.rar.
http://www.ziddu.com/download/123972...ngICT.rar.html

59. Luan_van.part01.rar.
http://www.ziddu.com/download/123972...art01.rar.html

60. coLVCNTT200809ngdongso.com.rar.
http://www.ziddu.com/download/123973...o.com.rar.html

61. Luan_van.part03.rar.
http://www.ziddu.com/download/123973...art03.rar.html

62. LVCNTTBPEL.pdf.
http://www.ziddu.com/download/123973...TBPEL.pdf.html

63. Luan_van.part04.rar
http://www.ziddu.com/download/123973...art04.rar.html

64. LVTN-ChuongtrinhxepTKB
http://www.ziddu.com/download/12397386/LVTN-
ChuongtrinhxepTKB.doc.html

65. LVTN-XaydunggiaodienlaptrinhOCI.doc
http://www.ziddu.com/download/123975...nhOCI.doc.html

66. Phần mềm qianr lý thư viện
http://www.ziddu.com/download/123975...thvin.rar.html

67. LVTN-XaydunggiaodienlaptrinhOCI.pdf.
http://www.ziddu.com/download/123975...nhOCI.pdf.html

68. NghiencuusongWDM1060609.rar
http://www.ziddu.com/download/123975...60609.rar.html

69.LVTN-ChuongtrinhxepTKB.pdf. 
http://www.ziddu.com/download/123975...epTKB.pdf.html

70. Phần mềm quản lý học sinh
http://www.ziddu.com/download/123975...csinh.rar.html

71. LVTN-XulyAnh.rar
http://www.ziddu.com/download/123975...lyAnh.rar.html

72. MangWAN1030609.rar.
http://www.ziddu.com/download/123975...30609.rar.html

73. Mobile1180609.rar.
http://www.ziddu.com/download/123975...80609.rar.html

74. NoiDungBaoCao-JDBC.doc.
http://www.ziddu.com/download/123975...-JDBC.doc.html

75.NoiDungBaoCao-JDBC.doc. 
http://www.ziddu.com/download/123975...-JDBC.doc.html
76. QLVT.rar.
http://www.ziddu.com/download/12397566/QLVT.rar.html

77. NuocKhoang.pdf
http://www.ziddu.com/download/123975...hoang.pdf.html

78. Phongchay1140609.rar
http://www.ziddu.com/download/123975...40609.rar.html

79.Phongchay1140609
http://www.ziddu.com/download/123975...CP-IP.ppt.html

80. QUản lý bện viện
http://www.ziddu.com/download/123976...40609.rar.html

81. QuanlybanhangCSharp-Update24h.info.zip
http://www.ziddu.com/download/123976....info.zip.html

82. Quản lý đại lý
http://www.ziddu.com/download/123976...10509.rar.html

83 Quản lý bán hàng shop TinKhoaHoc.info.rar
http://www.ziddu.com/download/123976....info.rar.html

84. QUản lý công ty quốc tế
http://www.ziddu.com/download/123977...60609.rar.html

85. uanlyforums.rar
http://www.ziddu.com/download/123977...orums.rar.html

86 . Quản lý bênh viện
http://www.ziddu.com/download/123977...10609.rar.html

87. Quanlychungchi1040609.rar
http://www.ziddu.com/download/123977...40609.rar.html

88. Quanlithunhapcanhan.rar.
http://www.ziddu.com/download/123977...anhan.rar.html

89. Quanlybanvechuyenbay
http://www.ziddu.com/download/123977...enbay.rar.html

90 . Quản lý khách sạn
http://www.ziddu.com/download/123981...m.com.rar.html

91. Quanlynhaphangtheodondathang.rar
http://www.ziddu.com/download/123981...thang.rar.html

92. Quanlynhamayduong1060609.rar
http://www.ziddu.com/download/123981...60609.rar.html

93. Quanlybanvechuyenbay.rar.
http://www.ziddu.com/download/123981...enbay.rar.html

94. QuanlyBenhvien1010609.rar
http://www.ziddu.com/download/123981...10609.rar.html

95. QuanlybanhangCSharp-Update24h.info.
http://www.ziddu.com/download/123981....info.zip.html

96. Quanlynhanvien.zip.
http://www.ziddu.com/download/123981...nvien.zip.html

97.Quanlyhocsinh1010609.rar 
http://www.ziddu.com/download/123981...10609.rar.html

98. Quanlyphanphoihanghoa.pdf
http://www.ziddu.com/download/123981...nghoa.pdf.html

99. uanlycacdaily1310509.rar
http://www.ziddu.com/download/123981...10509.rar.html

100. TieuluanQuantriMang-thegioiforum
http://www.ziddu.com/download/123982...m.com.doc.html

101. Thongbaoketquaquaphone1020609
http://www.ziddu.com/download/123982...20609.rar.html

102. Thietkenhanvat3D10080609.rar
http://www.ziddu.com/download/123982...80609.rar.html

103. TailieuPhantichthietke-Quanlyfilm.rar
http://www.ziddu.com/download/123982...yfilm.rar.html

104. WebbanCDquaMang1040609.rar
http://www.ziddu.com/download/123982...40609.rar.html

105. Quanlychungchi1040609.rar
http://www.ziddu.com/download/123982...40609.rar.html

106. Webbandogo1060609.rar
http://www.ziddu.com/download/123982...60609.rar.html

107. VoiceMail1140609
http://www.ziddu.com/download/123982...40609.rar.html

108 . WebbnCDquamng.rar
http://www.ziddu.com/download/123982...uamng.rar.html

109. QuanlyCtyQuocte1060609
http://www.ziddu.com/download/123982...60609.rar.html

110. WebbanhangtrenMang1310509.rar.
http://www.ziddu.com/download/123983...10509.rar.html

111. Webbanhang.rar
http://www.ziddu.com/download/123983...nhang.rar.html

112. WebquanlyCongtyxoai1040609
http://www.ziddu.com/download/123983...40609.rar.html

113. WebbanhangCtythucpham2080609.
http://www.ziddu.com/download/123983...80609.rar.html

114. WebQuanlycongchucvatienluong1040609.zip
http://www.ziddu.com/download/123983...40609.zip.html

115. WebTMDT1060609.rar
http://www.ziddu.com/download/123983...60609.rar.html

116. Webserverluutru1230609.rar.
http://www.ziddu.com/download/123983...30609.rar.html

117. WebCongtyQuangcao1040609.rar.
http://www.ziddu.com/download/123983...40609.rar.html

118. Webtoasoandientu1010609.rar.
http://www.ziddu.com/download/123983...10609.rar.html

119. Webtoasoandientu1010609.ra
http://www.ziddu.com/download/123983...40609.rar.html

120.XosoKienThiet.pdf. 
http://www.ziddu.com/download/123996...Thiet.pdf.html

121. Xaydung1diendan1053109.rar.
http://www.ziddu.com/download/123996...53109.rar.html

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Chú ý!
- Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho chodoanluanvan. Chúc các bạn tìm được Đồ án - Luận văn hữu ích... Mong các bạn tuân thủ Nội quy của chodoanluanvan:
- Hãy Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi và Tìm các Nhãn - Thư viện - Chuyên mục ưu thích.
- Bình luận dùng Tiếng Việt có dấu. Dùng lời nói lịch sự là người có văn hóa.
- Các Đồ án - Luận văn - Khóa luận phải trả phí xin vui lòng Liên hệ : Mr Thắng: 0962929959 hoặc Email: leduythangepu@gmail.com để biết rõ mức giá hấp dẫn nhất.
- Nội dung sms hoặc Email: Tên đề tài, Mã số. Chỉ cung cấp tài liệu có trong kho. Không làm mới thuê theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán bằng thẻ cào Viettel: Mã số và Seri. Sau khi các bạn thanh toán sẽ gửi bản mềm vào mail. Gửi email hoặc sms cho Amin với nội dung: Họ tên, SĐT, Tên đề tài.
- Khi copy từ trang chodoanluanvan phải chỉ rõ nguồn gốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chodoanluanvan.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( Thêm »