● Đồ án ● Đồ án Điện tử viễn thông ● Đồ án Cơ khí ● Đồ án Tin học ● Đồ án Tự động ● Đồ án Năng lượng ● Đồ án hệ thống điện ● Đồ án nhiệt điện ● Đồ án Kiến trúc ● Luận văn ● Luận văn ngành Kế toán ● Luận văn Kinh tế ● Luận văn Ngân hàng ● Luận văn Thương mại ● Luận văn Tài chính - Ngân hàng ● Luận văn Quản trị ● Bài tập lớn ● Báo cáo thực tập ● Giáo trình ● Tài liệu tham khảo ● Vấn đề khác ● Liên hệ ● Tổng hợp ● Đồ án cung cấp điện ● Đồ án Nhà máy điện ● Tự động hóa quá trình nhiệt ● Đồ án Rơ le ● Tự động hóa ● Đồ án chi tiết máy ● Đồ án Tốt nghiệp ● Đồ án Lò hơi ● Đồ án Tua bin ● Đồ án Nhà máy nhiệt điện ● Báo cáo kiến tập ● LV Thương mại điện tử ● Nhiệt điện ● Nhiệt ● Đo lường ● Nhiệt động ● Tín dụng ● Hạch toán chi phí ● Hạch toán Kế toán ● Quản trị tiền lương ● Kế toán chi phí ● Kế toán tiền lương ● Năng lượng tái tạo ● Đồ án Cao áp ● Tua bin ● Kĩ thuật sấy ● Nhiệt động học ● Kĩ thuật Nhiệt ● Nhiệt lạnh ● Slide ● Tài liệu điện ● Tài liệu Nhiệt ● Tài liệu tin học ● Tài liệu Điện hạt nhân ● Video ● Tiếng Anh ● Kỹ thuật nhiệt ● Video

21/02/2012

[BCTT]197 Báo Cáo Thực Tập Chuyên Ngành Tài Chính – Ngân Hàng

Sau đây là 197 báo cáo thực tập ngành ngân hàng tài chính,rất phù hợp cho bạn nào đang làm báo cáo thực tập của chuyên ngành này có một nguồn tài liệu để tham khảo cho bài của mình
NH001 Thẩm định TC DA ĐT tại chi nhánh NH NN & PTNT nam HN
NH002 Thanh toán thẻ tại VIETCOMBANK
NH003 GP tín dụng NH nhằm phát triển DN vừa và nhỏ tại VPBANK
NH004 Thanh toán QT theo phương thức tín dụng chứng từ
NH005 Vốn KD tại cty CP thuỷ lợi 3 Nghệ An
NH006 Huy động vốn tại NH TM
NH007 Thanh toán không dùng tiền mặt tại NH ĐT & PT Cao Bằng
NH008 Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT huyện Ninh Giang
NH009 Thẩm định TC DA ĐT tại NH Công thương Đống Đa
NH010 Nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại NH ĐT & PT VN
NH011 Tín dụng trung và dài hạn tại NH TM
NH012 Nâng cao hiệu quả KD tại NH ĐT & PT Hà Tây
NH013 Tín dụng tài trợ XNK tại VIETCOMBANK
NH014 Huy động và sử dụng vốn tại NH NN & PTNT Q. HBT
NH015 Khai thác vốn tại NN & PTNT Láng Hạ
NH016 Phân cấp QL NSNN
NH017 Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NH Chính sách XH
NH018 KT cho vay tổ chức cá nhân tại NH NN & PTNT H. Từ Liêm
NH019 Hạn chế rủi trong trong thanh toán tín dụng chứng từ tại NH Công Thương Đống Đa
NH020 Huy động vốn tại Sở giao dịch 1 NH Công Thương VN
NH021 Nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại NH NN & PTNT HN
NH022 Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH NN & PTNT HN
NH023 Nâng cao hiệu quả cho vay hộ SX tại NH NN & PTNT Thanh Trì
NH024 An toàn tín dụng đối với KT ngoài quốc doanh tại NH Công thương Đống Đa
NH025 QL thu thuế GTGT ở khu vực KT cá thể trên địa bàn Q. Ba Đình
NH026 Thanh toán QT tại Sở giao dịch 1 NH Công thương Đống Đa
NH027 Nâng cao hq tín dụng đối với các DN vừa và nhỏ tại chi nhánh NH NN & PTNT Tây HN
NH028 Huy động vốn thông qua trái phiếu chính phủ (TPCP) ở Kho bạc nhà nước (KBNN) Hà Tây
NH029 CNTT trong thanh toán liên kho bạc (LKB) tại KBNN tỉnh Hà Giang
NH030 Huy động vốn thông qua trái phiếu chính phủ (TPCP) ở Kho bạc nhà nước (KBNN) Hà Nội
NH031 Thanh toán không dùng tiền mặt tại NH Công thương kv 2 Q. HBT – HN
NH032 Mar trong hoạt động tại Sở giao dịch 2 NH ĐT & PT VN
NH033 Thẩm định chất lượng DA ĐT tại NH Công thương Đống Đa
NH034 Hạn chế rủi ro trong thanh toán tại NH Công thương Đống Đa
NH035 Thẩm định chất lượng DA ĐT tại VPBANK
NH036 Huy động vốn tại chi nhánh NH ĐT & PT Đông Triều Quảng Ninh
NH037 Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn chi nhánh NH Công Thương KCN Bắc HN
NH038 Phát triển SP DV tại NH ĐT & PT Hà Tây
NH039 Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn chi nhánh NH ĐT & PT Hải Dương
NH040 Thanh toán không dùng tiền mặt trong nền KTTT
NH041 Phân tích thực trạng tài chính của cty kho vận ngoại thương Vietrans
NH042 Mở rộng HĐ tín dụng tài trợ XK tại NH TMCP XNK VN chi nhánh HN
NH043 Huy động vốn đổi mới CN tại cty dệt 10/10
NH044 Vai trò của NH TM đối với việc phát triển TTCK VN
NH045 Vốn của NH TM
NH046 Thực trạng và giải pháp đối với tín dụng trung và dài hạn chi nhánh NH NN & PTNT Đông HN
NH047 Cho vay tiêu dùng tại TECHCOMBANK
NH048 Hạn chế rủi do trong thanh toán tín dụng chứng từ tại NH Công thương Đống Đa
NH049 Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính tại Tổng cty Hàng không VN
NH050 Mở rộng hoạt động tín dụng đối với khu vực KT tư nhân của VIETCOMBANK Ba Đình
NH051 Hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại NH Công thương Thanh Hoá
NH052 Thanh toán điện tử tại chi nhánh NH Công thương Đống Đa
NH053 QL vốn sự nghiệp tại HN
NH054 Thanh toán QT tại chi nhánh NH Công thương Hoàn Kiếm
NH055 QL thuế thu nhập cá nhân ở VN hiện nay
NH056 Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính tại cty xây lắp và KD vật tư thiết bị
NH057 Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính tại tổng cty chè VN
NH058 Lưu thông tiền mặt tại VN và những biện pháp giảm lưu thông tiền mặt tại VN
NH059 Phát triển hoạt động KD CK tại cty CP CK Bảo Việt
NH060 Hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh NH ĐT & PT HN
NH061 Báo cáo TC ở TECHCOMBANK
NH062 Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT huyện Kinh Môn – Hải Dương
NH063 Lợi nhuận và một số GP gia tăng lợi nhuận đối với cty Dược phẩm TƯ 1
NH064 Lợi nhuận và một số GP gia tăng lợi nhuận đối với cty da giày HN
NH065 Nâng cao hiệu quả KD tại TECHCOMBANK
NH066 Thanh toán QT theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở GD 1 NH ĐT & PT VN
NH067 Thẩm định tài chính DA tại cty Kinh Đô
NH068 Thanh toán chuyển tiền điện tử tại NH Công Thương Đống Đa HN
NH069 Huy động vốn tại chi nhánh NH NN & PTNT Bắc HN
NH070 Vai trò của NH NN trong việc kiểm soát tiền tệ
NH071 Thanh toán QT tại NH NN & PTNT chi nhánh Nam Định
NH072 Thẩm định tài chính DA khu chung cư cao tầng cao cấp tại phố Ngọc Khánh
NH073 Huy động và sử dụng vốn tại cty Bánh kẹo Hải Hà
NH074 Nâng cao chất lượng tín dụng đối với DN NN tại chi nhánh NH Công thương Ba Đình
NH075 Tín dụng tài trợ XNK tại sở GD 1 NH ĐT & PT VN
NH076 Huy động vốn tại NH Công thương Bến Thuỷ – TP. Vinh
NH077 Thẩm định tài chính dự án trong NH TM
NH078 Tài trợ cho XNK tại NH TM
NH079 Huy động và sử dụng vốn tại Sở GD 1 NH ĐT & PT VN
NH080 Cho vay dự án tại Sở GD 1 NH ĐT & PT VN
NH081 Hoàn thiện và phát triển cty CK tại VN hiện nay
NH082 Phân tích tình hình tài chính của cty Cơ khí XD và lắp máy điện nước
NH083 Phân tích tình hình tài chính của cty CP Sao Việt
NH084 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Ctrình GT 208
NH085 QL vốn NN tại DN NN
NH086 Nghiệp vụ thị trường mở tại NH NN VN
NH087 Nâng cao lợi nhuận ở cty TNHH Việt phát triển
NH088 Báo cáo TC trong DN
NH089 Dự báo ngân quỹ và tình hình TC ở cty VL và CN năm 2003
NH090 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại XN XD 2
NH091 Tín dụng trung và dài hạn tại NH ĐT& PT VN
NH092 QL hoạt động ngoại hối của NH NN
NH093 Giải ngân ODA tại VN giai đoạn 2001-2005
NH094 Nâng cao chất lượng tín dụng đối với DN NN tại chi nhánh NH Công thương Đống Đa
NH095 Huy động vốn tại NH Công thương Hoàn Kiếm
NH096 SD vốn KD tại cty vật liệu và CN
NH097 Ngăn ngừa và xử lí nợ quá hạn tại NH NN & PTNT HN
NH098 Nâng cao chất lượng tín dụng tại NH TMCP Quân Đội
NH099 QL vốn tại cty XD số 3
NH100 Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay DN NN tạ chi nhánh NH Công thương Ba Đình
NH101 Vốn cho người nghèo
NH102 QL thuế đối với DN ngoài quốc doanh ở nước ta
NH103 Cho vay tín dụng đối với các DN vừa và nhỏ tại NH Công thương Hà Tây
NH104 KT cho vay tại NH NN & PTNT H. Quế Võ
NH105 Thanh toán hàng XK bằng phương thức tín dụng chứng từ tại VIETCOMBANK
NH106 Nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNN tại chi nhánh NH Công Thương Đống Đa
NH107 Nâng cao hiệu quả KD tại NH Công thương Hà Nam
NH108 Hoạt động tín dụng tại chi nhánh NH ĐT & PT khu vực Gia Lâm
NH109 QL và sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang
NH110 Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NH NN & PTNT HN
NH111 Huy động vốn tại chi nhánh NH NN & PTNT Láng Hạ
NH112 Thanh toán không dùng tiền mặt tại NH NN & PTNT Ba Đình
NH113 KT cho vay hộ SX tại NH NN & PTNT H. Ninh Giang – HD
NH114 Nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn trong HT NH TM nước ta
NH115 Báo cáo tài chính tại cty KD XNK thiết bị điện ảnh và TH
NH116 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Sở GD 1 NH NN & PTNT VN
NH117 QL thu thuế đối với các hộ KD cá thể tại chi cục thuế Q. HBT
NH118 Tín dụng trung và dài hạn tại VIETCOMBANK
NH119 Thẩm định tài chính DA ĐT tại sở GD 1 NH Công thương VN
NH120 Vốn lưu động tại cty Thiết bị VT
NH121 Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT H. Vụ Bản – Nam Định
NH122 Nâng cao chất lượng tín dụng XNK tại chi nhánh NH Công thương Đống Đa
NH123 GP Tăng lợi nhuận ở TT Dược phẩm TM HN
NH124 Tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh NH Công thương Q. HBT
NH125 Thẩm định DA ĐT tại NH TM
NH126 Tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN chi nhánh Láng Hạ
NH127 Huy động vốn tại NH Công thương T. Hà Tây
NH128 QL NSNN đối với yêu cầu XH hoá hoạt động y tế trên địa bàn Q. Hoàn Kiếm
NH129 Thanh toán không dùng tiền mặt trong nền KTTT trong các NH TM
NH130 Hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh NH Công thương Lưu Xá – Thái Nguyên
NH131 KD tiền tệ làm DV NH với nội dung nhận và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng cung ứng các DV thanh toán
NH132 Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH NN & PTNT H. Đoan Hùng
NH133 Thanh toán điện tử tại chi nhánh NH Công thương HBT
NH134 Vốn lưu động và sử dụng vốn lưu động tại cty CP thiết bị TM
NH135 Vai trò của vốn trong hoạt động KD tại các NH TM
NH136 Tăng cường năng lực tài chính tại cty xây lắp và KD VTTB
NH137 Huy động vốn tại chi nhánh NH Công thương Ba ĐÌnh
NH138 Huy động vốn tại NH TMCP Quân Đội
NH139 QL và sử dụng vốn lưu động tại cty in TM và DV NH
NH140 Nâng cao chất lượng tín dụng đối với KT ngoài QD tại SGD 1 NH ĐT & PT VN
NH141 Tín dụng trung và dài hạn tại NH NN & PTNT VN đông HN
NH142 Thẩm định TC DA ĐT tại các NH TM
NH143 Chuyển tiền điện tử tại NH NN & PTNT Nam HN
NH144 Huy động vốn tại NH TMCP XNK chi nhánh HN
NH145 QL ngân quỹ tại cty Thiết bị GD 1
NH146 Lợi nhuận và các giải pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP CN NT
NH147 Nghiệp vụ cho vay tại SGD 1 NH Công Thương VN
NH148 Hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại NH Công Thương Cầu Giấy
NH149 Tín dụng và rủi ro trong hoạt động tín dụng của NH TM
NH150 Tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NH Công Thương khu vực Chương Dương
NH151 Tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh NH NN & PTNT Đông HN
NH152 Nâng cao chất lượng tín dụng đối với tp KT ngoài QD tại chi nhánh NH ACB Hải Phòng
NH153 Tín dụng trung và dài hạn tại cty tài chính Dầu Khí
NH154 Tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NH Công thương Chương Dương
NH155 Vốn tại cty XD ctrình hàng không ACC
NH156 Thanh toán không bằng tiền mặt tại NH NN & PTNT Thăng Long
NH157 Nâng cao khả năng TC tại Tổng cty Chè VN
NH158 Vấn đề vốn tại cty CP may Thăng Long
NH159 Huy động vốn tại NH ĐT & PT VN Bắc HN
NH160 Huy động vốn tại cty TC Dầu Khí
NH161 Thực hiện doanh thu bán hàng tại cty Giày Thuỵ Khuê
NH162 TSLĐ tại cty Giày Thượng Đình
NH163 Vốn tại cty CP ĐT XD và TM QT
NH164 Sử dụng vốn lưu động tại cty CP Sông Đà 10
NH165 Báo cáo tài chính tại cty TNHH giao nhận HH Jupiter Pacific chi nhánh HN
NH166 Tín dụng XNK tại NH Công thương Đống Đa
NH167 Thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh NH Công Thương HBT
NH168 Huy động vốn tại chi nhánh NH Công thương Hoàn Kiếm
NH169 Huy động vốn tại NH Công thương Ba Đình
NH170 Hoạt động cho vay tại NH Công thương T. Hưng Yên
NH171 Thanh toán không dùng tiền mặt tại NH Công Thương T. Nam Định
NH172 Tín dụng trung và dài hạn tại NH Công thương Phúc Yên
NH173 Tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NH Công thương Bắc HN
NH174 Nghiệp vụ bảo lãnh tại NH ĐT & PT HN
NH175 Huy động vốn tại NH ĐT & PT TP. HN
NH176 Đánh giá rủi ro khi cho vay ĐTPT tại NH ĐT &PT Yên Bái
NH177 Phát hành và thanh toán thẻ tại VIETCOMBANK
NH178 Tín dụng tại VIETCOMBANK
NH179 Huy động vốn tại NH NN & PTNT Từ Liêm
NH180 KT cho vay DN ngoài QD tại NH NN & PTNT HN
NH181 Nâng cao lợi nhuận tại cty ĐT hạ tầng KCN và đô thị số 18
NH182 Huy động vốn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN Q. Tây Hồ
NH183 Huy động vốn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN Q. Tây Hồ
NH184 Tín dụng tại NH TMCP EximBank HN
NH185 Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH TMCP Phương Nam
NH186 Hạn chế rủi ro cho vay tại NH Công thương Thanh Hoá
NH187 Thanh toán thẻ tại NH TMCP Á Châu
NH188 Tín dụng ngắn hạn trong HT NH TM nước ta, thực tiễn tại chi nhánh NH Chohung Vina
NH189 Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH ĐT & PT Quảng Ninh
NH190 Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại VIETCOMBANK
NH191 Thẩm định tài chính trong cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN
NH192 Xác định giá trị DN tại cty CK Mê Kông
NH193 Vốn lưu động tại NM bánh kẹo cc Hữu Nghị
NH194 Vốn tại NM đóng tàu Hạ Long
NH195 Cty TNHH Thành Công
NH196 Phân tích tình hình TC tại cty tư vấn giám sát và XD ctrình
NH197 Phân tích TC tại cty May Đức Giang
…………………………………………………….
Tên sách: 197 Báo Cáo Thực Tập Chuyên Ngành Tài Chính – Ngân Hàng
Mã số: 197 bao cao thuc tap chuyen nganh tai chinh ngan hang

Download từng ebook here


Hướng dẫn: Các bạn đổi đuôi .tvdt –> .rar và giải nén bình thường
Pass unrar: thuviendientu.org

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Chú ý!
- Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho chodoanluanvan. Chúc các bạn tìm được Đồ án - Luận văn hữu ích... Mong các bạn tuân thủ Nội quy của chodoanluanvan:
- Hãy Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi và Tìm các Nhãn - Thư viện - Chuyên mục ưu thích.
- Bình luận dùng Tiếng Việt có dấu. Dùng lời nói lịch sự là người có văn hóa.
- Các Đồ án - Luận văn - Khóa luận phải trả phí xin vui lòng Liên hệ : Mr Thắng: 0962929959 hoặc Email: leduythangepu@gmail.com để biết rõ mức giá hấp dẫn nhất.
- Nội dung sms hoặc Email: Tên đề tài, Mã số. Chỉ cung cấp tài liệu có trong kho. Không làm mới thuê theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán bằng thẻ cào Viettel: Mã số và Seri. Sau khi các bạn thanh toán sẽ gửi bản mềm vào mail. Gửi email hoặc sms cho Amin với nội dung: Họ tên, SĐT, Tên đề tài.
- Khi copy từ trang chodoanluanvan phải chỉ rõ nguồn gốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chodoanluanvan.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( Thêm »