● Đồ án ● Đồ án Điện tử viễn thông ● Đồ án Cơ khí ● Đồ án Tin học ● Đồ án Tự động ● Đồ án Năng lượng ● Đồ án hệ thống điện ● Đồ án nhiệt điện ● Đồ án Kiến trúc ● Luận văn ● Luận văn ngành Kế toán ● Luận văn Kinh tế ● Luận văn Ngân hàng ● Luận văn Thương mại ● Luận văn Tài chính - Ngân hàng ● Luận văn Quản trị ● Bài tập lớn ● Báo cáo thực tập ● Giáo trình ● Tài liệu tham khảo ● Vấn đề khác ● Liên hệ ● Tổng hợp ● Đồ án cung cấp điện ● Đồ án Nhà máy điện ● Tự động hóa quá trình nhiệt ● Đồ án Rơ le ● Tự động hóa ● Đồ án chi tiết máy ● Đồ án Tốt nghiệp ● Đồ án Lò hơi ● Đồ án Tua bin ● Đồ án Nhà máy nhiệt điện ● Báo cáo kiến tập ● LV Thương mại điện tử ● Nhiệt điện ● Nhiệt ● Đo lường ● Nhiệt động ● Tín dụng ● Hạch toán chi phí ● Hạch toán Kế toán ● Quản trị tiền lương ● Kế toán chi phí ● Kế toán tiền lương ● Năng lượng tái tạo ● Đồ án Cao áp ● Tua bin ● Kĩ thuật sấy ● Nhiệt động học ● Kĩ thuật Nhiệt ● Nhiệt lạnh ● Slide ● Tài liệu điện ● Tài liệu Nhiệt ● Tài liệu tin học ● Tài liệu Điện hạt nhân ● Video ● Tiếng Anh ● Kỹ thuật nhiệt ● Video

21/02/2012

[ĐATN] THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA RÔ TO LỒNG SÓCMỤC LỤC

MỞ ĐẦU……………………………………………………………..…...…….3

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN……………………………..…………………...5

I.1 Thành phần, cấu tạo, cơ chế hoạt động của phức chất xúc tác…………….....5

I.1.1 Đặc điểm về cấu trúc điện tử của các kim loại chuyển tiếp…….…..5

I.1.2 Đặc điểm các trạng thái oxy hoá của các kim loại chuyển tiếp..…....7

I.1.3 Đặc điểm phối trí của các ligan……………..………….…...………7

I.1.4 Ảnh hưởng sự tạo phức chất đến tính xúc tác của Mz+……..……….8

I.1.5 Chu trình oxy hoá - khử thuận nghịch……………………….....….12

I.1.6 Cơ chế vận chuyển electron………………………………………...13

I.1.7 Thành phần phức và dạng phức chất đóng vai trò xúc tác………....15

I.2 Quá trình catalaza……………………………………………….……..……18

I.3 Quá trình peroxydaza………………………………………….….…….…...21

I.3.1 Hệ Mz+ – S – H2O2…………………….……………………..……..21

I.3.2 Hệ Mz+ – L – S – H2O2……………………….……...………..……22

CHƯƠNG II: CƠ SỞ THỰC NGHIỆM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………….……………………………….…………......28

II.1 Hệ xúc tác được chọn để nghiên cứu……………………….………..……..28

II.1.1 Ion kim loại chuyển tiếp: Mn2+ ………………………….………...28

II.1.2 Ligan: Axetyl Axeton………………………………………….......28

II.1.3 Chất oxy hóa: H2O2……………………………………………......28

II.1.4 Chất ức chế………………………………………………………...29

II.2 Các phương pháp nghiên cứu………………………………..……..…..…..30

II.3 Hoá chất và dụng cụ thiết bị nghiên cứu……………………...….…….…..33

II.4 Phương pháp tiến hành nghiên cứu quá trình xúc tác…………..……….....34

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN……………………………….37
III.1 Sự tạo phức xúc tác trong các hệ nghiên cứu……………………….……..37

III.1.1 Nghiên cứu sơ bộ quá trình catalaza..……………………….……37

III.1.2 Nghiên cứu sự tạo phức giữa Mn2+ và axetyl axeton…..…………38

III.2 Động học quá trình catalaza…………………………………………….…39

III.2.1 Ảnh hưởng của pH đến quá trình catalaza của hệ………….…..…40

III.2.2 Ảnh hưởng của β đến quá trình catalaza của hệ……………….….43

III.2.3 Ảnh hưởng của [Mn2+]o đến hoạt tính xúc tác của hệ……….……46

III.2.4 Ảnh hưởng của [H2O2]o đến hoạt tính xúc tác của hệ………...…..49

III.3 Kết luận từ việc nghiên cứu sự tạo phức xúc tác và động học phản ứng catalaza……………………………………………………………………….…52
III.4 Cơ chế nguyên tắc của quá trình catalaza trong hệ……….…………..…...53
III.4.1 Ảnh hưởng của hydroquinon (Hq)……………………………..…53
III.4.2 Ảnh hưởng của axit ascorbic (Ac)……………………………..…55
III.4.3 Cơ chế nguyên tắc của quá trình catalaza……………………..….58
III.5 Mở rộng nghiên cứu quá trình oxydaza…………………..…………….…59

KẾT LUẬN………………………………………………………...…......61

TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………...…....63

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Chú ý!
- Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho chodoanluanvan. Chúc các bạn tìm được Đồ án - Luận văn hữu ích... Mong các bạn tuân thủ Nội quy của chodoanluanvan:
- Hãy Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi và Tìm các Nhãn - Thư viện - Chuyên mục ưu thích.
- Bình luận dùng Tiếng Việt có dấu. Dùng lời nói lịch sự là người có văn hóa.
- Các Đồ án - Luận văn - Khóa luận phải trả phí xin vui lòng Liên hệ : Mr Thắng: 0962929959 hoặc Email: leduythangepu@gmail.com để biết rõ mức giá hấp dẫn nhất.
- Nội dung sms hoặc Email: Tên đề tài, Mã số. Chỉ cung cấp tài liệu có trong kho. Không làm mới thuê theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán bằng thẻ cào Viettel: Mã số và Seri. Sau khi các bạn thanh toán sẽ gửi bản mềm vào mail. Gửi email hoặc sms cho Amin với nội dung: Họ tên, SĐT, Tên đề tài.
- Khi copy từ trang chodoanluanvan phải chỉ rõ nguồn gốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chodoanluanvan.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( Thêm »